نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-227

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی


2. مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

عذرا قندهاریون؛ مرتضی یزدانجو