نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. خوانش روایت های تصویری: درآمدی بر زیبایی شناسی نلسون گودمن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-138

جعفر میرزایی پرکلی؛ سیما محمدی کشکولی