نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی رسانه ها در حوزه های مختلف گردشگری با استفاده از روش VIKOR فازی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی