اصول اخلاقی انتشار مقاله

ضوابط مربوط به نویسندگان

 • مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.  درصورت استفاده از پژوهشهای دیگران باید به آن آثار استناد شود.  سرقت علمی به هر شکل ممکن، از جمله کپی کردن، یا نوشتن پژوهش یا یافته های دیگران با جمله بندی متفاوت و ... عملی غیراخلاقی و غیرقابل پذیرش می باشد.  درصورتی که اعضای هیأت تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی دچار تردید شوند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد.
 • مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.
 • مقالات ارسالی در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌ به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد(فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع)
 • ایمیل نویسندگان با اشخاص ارسال کننده یکی باشد.
 • نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله موجود را اعلام نمایند.
 • هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیأت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.
 • در صورت امکان تأثیر اشتباهات در تعبیر و تفسیر داده­ ها و اطلاعات، مجله در چاپ اصلاحات مختار است.

ضوابط مربوط به سردبیران

 • سردبیر اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده اوست.
 • سردبیر همیشه باید راهبردهایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کند.
 • سردبیر باید راهنمایی های لازم را درخصوص هر آنچه که از نویسنده انتظار دارد در اختیار آنها بگذارد. این دستورالعمل ها باید به طور منظم و به‌روز در اختیار مخاطبان فصلنامه باشد.
 • جنسیت، ملیت، قومیت، نژاد و مذهب نویسندگان نباید تصمیم سردبیری را تحت الشعاع قرار دهد.
 • ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.
 • تضاد منافع میان اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی حل و فصل شود.