اهداف و چشم انداز

قلمرو - مجله جهانی رسانه مقالاتی را منتشر می کند که  ساختار، عملکرد، نتایج  و آثار رسانه ها در سطوح ملی و بین المللی را مورد مطالعه پژوهشی و کارشناسانه قرار می دهند.

 

ویژگی ها - این مجله دارای ویژگی های زیر است:

1- با کمک و مشورت علمی برخی از استادان و پژوهشگران برجسته در ایران و سایر کشورهای جهان منتشر می شود.

2- مقالات داوری شده، مقالات دانشجویی و نقد کتاب را منتشر می کند.

3- به صورت دو شماره در سال (انتهای بهار و انتهای پاییز) منتشر می شود.

4-مقالات توسط دو داور متخصص داوری همتراز (peer review) خواهند شد. در صورت اعلام مردودی مقاله توسط یک داور، مقاله به داور سوم ارجاع داده خواهد شد. فرایند داوری در مجله جهانی رسانه به صورت دوسر کور انجام می‌شود.

5-در راستای ایجاد فرصت دسترسی همگانی به اطلاعات، مقالات به صورت رایگان قابل دانلود از سایت مجله می‌باشند. همچنین نویسندگان مجازند نسخه شخصی مقاله خود را بر روی سایت شخصی‌شان قرار دهند.

 

 همچنین باید اشاره شود که مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی  بر اساس نامه شماره  181638/ 3  مورخ 13/9/1391 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.