مجله جهانی رسانه، شبکه جهانی پژوهشگران ارتباطات است که تاکنون در بیست و دو نسخه (با زبان و محتوای مستقل) راه اندازی شده است.  اولین نسخه مجله جهانی رسانه به زبان انگلیسی در پاییز 2003 راه اندازی شد، سپس نسخه های آفریقایی، آلمانی، استرالیایی، برزیلی، پاکستانی، پرتغالی، ترکیه ای، چینی، روسی، عربی، کانادایی، لهستانی، مالزیایی، مدیترانه ای، مکزیکی و هندی منتشر شدند.  نشریه ای که اکنون ملاحظه می کنید نیز نسخه فارسی این نشریه است.  مجله جهانی رسانه ‏- نسخه فارسی  یک مجله علمی- پژوهشی است که به صورت الکترونیکی و با کمک و نظارت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خرداد ماه 1385 راه اندازی شد.  از این نظر نسخه فارسی مجله جهانی رسانه اولین مجله علمی الکترونیک در ایران محسوب می شود بگونه ای که وقتی راه اندازی شد قوانین موجود برای ارزیابی آن کفایت نمی کردند ولی بعدا با همت مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه های جدیدی تنظیم شدند تا مجلات آنلاین نیز ارزیابی بشوند.  نسخه فارسی مجله جهانی رسانه برای انتشار دو شماره در سال برنامه ریزی شده است و اولین نسخه آن در بهار سال 1385 منتشر شد.  با اینکه نسخه فارسی از نظر لوگو، صفحه بندی و بخش های هر مجله مشابه سایر نسخه ‏ها است ولی از  نظر محتوایی و مدیریت و حقوقی مستقل و متفاوت است  

هدف این مجله این است که علایق گوناگون استادان، پژوهشگران، دانشجویان و موسسات دخیل در آموزش، پژوهش و فعالیت های  ارتباطاتی را پوشش دهد.

همچنین مجلۀ جهانی رسانه برای ارزیابی اولیۀ مقالات هزینه ای دریافت نمی کند و صرفاً در صورت پذیرش نهایی مبلغ 5 میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان از نویسندگان دریافت می شود.           

مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی  بر اساس نامه شماره  3/ 181638  مورخ 1391/9/13 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-304 

مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود

صفحه 171-211

10.22059/gmj.2023.354775.1291

اعظم راودراد؛ سید میلاد موسوی حق شناس؛ مهشید لطف ملایری