«مجلۀ جهانی رسانه» مجله‌ای علمی است که با کمک و نظارت دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر می‌شود. این مجله پیرو پیشنهاد اولیة پروفسور یحیی کمالی‌پور به عنوان یکی از مجلات شبکة جهانی پژوهشگران ارتباطات از خرداد سال 1385 راه‌اندازی شده و با تلاش سردبیران و همکاران و استقبال محققان و دانشگاهیان، به‌مثابة اولین مجله علمی صرفاً برخط در ایران، در 16 سال فعالیت خود 32 شماره به‌صورت دوفصلنامه منتشر کرده که حاوی بیش از  220 مقاله و متن علمی بوده‌است. شبکة مزبور اکنون شامل 22 نشریة دارای محتوا و هیأت تحریریة مستقل و به زبان‌ها و با حوزه‌های تخصصی متفاوت است. «مجلۀ جهانی رسانه» در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1401)، «رتبۀ ج» را کسب کرده‌است.

   

      اکنون این نشریه با سردبیری جدید درصدد است تا فعالیت علمی خود را به‌صورت تخصصی‌تر در حوزه‌های روبه‌رشد ارتباطات جهانی، ارتباطات بین‌فرهنگی و ارتباطات بین‌الملل و منطقه‌ای و موضوعات معاصر پیگیری نماید. در راستای این هدف ضروری و ملی، از تمامی استادان دانشگاه، پژوهشگران، محققان و دانشجویان دارای آثار قلمی در حوزه‌های مزبور دعوت می‌کند تا مقالات و نوشته‌های مرتبط خود را برای این نشریه ارسال کنند. این آثار می‌تواند در قالب مقالات علمی (پژوهشی و مروری) و نیز نقد کتاب باشد.

 

     درحال‌حاضر، «مجلۀ جهانی رسانه» برای ارزیابی اولیۀ مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و صرفاً در صورت پذیرش نهایی مبلغ 5 میلیون ریال (معادل پانصد هزار تومان) از نویسندگان دریافت می‌شود.

 

«مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی»

براساس نامه شمارة 3/ 181638 مورخ 1391/9/13

از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی دریافت کرده است.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-304 

مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود

صفحه 171-211

10.22059/gmj.2023.354775.1291

اعظم راودراد؛ سید میلاد موسوی حق شناس؛ مهشید لطف ملایری