مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه ‏های ارتباطات

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

کارکردها و تفاوتهای فضای مجازی با سایر رسانه ها باعث شده که تصور شود عرصه علم ارتباطات در حال تجربه کردن یک تغییر بسیار اساسی است. در واقع گروهی از متفکران معتقدند این تغییرات به ظهور نظریه های جدیدی در حوزه علم ارتباطات منتهی خواهند شد. فضای مجازی هم مثل سایر رسانه ها با انسان سر و کار دارد و نتایج تحقیقات جدید نشان داده که اثراتی که به این رسانه نوظهور نسبت داده می شود مبالغه آمیز است. تحقیق در فضای مجازی با استفاده از نظریه های موجود نشان می دهد که این نظریه ها برای فضای مجازی هم تبیین های قابل قبولی ارائه می کنند و بنابراین برای تحقیقات بعدی کافی به نظر می رسند.در این مقاله خواهیم دید به دلیل کافی بودن نظریه های موجود ارتباطی برای تبیین فضای نوین رسانه ای ، فضای مجازی با و جود تفاوتهای ماهوی آن با سایر رسانه ها باعث نخواهد شد نظریه های عمده جدیدی در عرصه علم ارتباطات ظهور پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the aspects of virtual space impacts on communication theories

نویسنده [English]

  • Ehsan Shahghasemi
چکیده [English]

This paper maintains that media are involved in all stages of foreign policy formulation processes and that political leaders take media role into consideration in its national and international aspects. Moreover, the paper argues that this double-edged media environment is considered mainly in the publication, or media management stage.

The involvement of the media in this decision-making process is complex. When an external, international event occurs, political leaders learn about it from the media. This information is processed through various image components and than the policy or decision, formulating process is set in motion. Media advisors and PR professionals participate in the process; officials consult with them and consider their advice. Finally, they consider the media when they define their policy and match to it the appropriate media tools.

Past studies of foreign policy decision-making neglected to deal with this complex role of the media. They described the media (if at all) as one of the channels of informing leaders of international events, as input for the decision-making process. Actual reality demonstrates that this perspective minimizes the place of the media and therefore it should be dealt theoretically as well as in applied research case studies using a more complex approach emphasizing the crucial role of the media in foreign policy. The paper develops and presents a framework for the analysis of foreign policy decision-making, which tries to compensate for some of the flaws of existing models in the field, incorporating the complex processes of media input into decision-making, as well as reflecting the role of the press and TV in the formulation stage of policy-making