تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر رونق گردشگری فیلم در ایران و موانع پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

10.22059/gmj.2023.356460.1302

چکیده

امروزه همگان به اهمیت و ضرورت ارتباطات در گردشگری پی برده‌اند. آنچه ارتباطات را به گردشگری متصل می‌کند، رسانه است. گردشگری فیلم حوزه‌ای است که می‌توان با آن، علاوه بر معرفی مقصدها به گردشگران، تأثیراتی عمیق بر فرهنگ و اقتصاد ایجاد کرد. پژوهش حاضر به مطالعه وضعیت گردشگری فیلم و عوامل مؤثر بر رونق آن و موانع موجود در این زمینه پرداخته است. روش پژوهش حاضر، کیفی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته و مشاهده و برای تحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. 19 مصاحبه با متخصصان در حوزه گردشگری، ارتباطات، فیلم و رسانه، صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و گردشگران فیلم انجام شد که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های تحقیق، گردشگری فیلم در ایران در مراحل اولیه قرار دارد. وجود شهرک‌های سینمایی در ایران، ساخت فیلم‌های تاریخی در لوکیشن‌های تاریخی، وجود نمونه‌های موفق فیلم‌های گردشگری‌محور، فروش لوازم فیلم به گردشگران حاضر در لوکیشن، وجود فیلم‌سازان علاقه‌مند به ترویج گردشگری، انجام برخی فعالیت‌های موفق در بخش خصوصی، رشد فیلم‌سازی و کسب جوایز بین‌المللی در این زمینه، و دقت فیلم‌سازان در انتخاب لوکیشن مناسب برای فیلم می‌تواند به رونق و رشد گردشگری فیلم در ایران کمک کند. از سوی دیگر نبود مرکزی برای معرفی و فروش لوکیشن فیلم به فیلم‌سازان، کمبود تورهای گردشگری فیلم، توانایی مالی ضعیف مردم برای استفاده از تورهای گردشگری فیلم، عدم تمایل فیلم‌سازان و بازیگران به ورود بازدیدکنندگان به لوکیشن فیلمبرداری، دشوار و هزینه‌بر بودن محافظت و نگهداری از لوکیشن‌ها در صورت بازدید عموم در کل طول هفته، ناشناخته بودن گردشگری فیلم، و مشکلات موجود در فیلم‌سازی از موانع رشد و رونق گردشگری فیلم در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A qualitative analysis of the factors affecting the growth of film tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Farzizadeh 1
  • Negar Panahi 2
1 Assistant Professor, Department of Development and Social Policy, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 1
چکیده [English]

The importance and necessity of commercial and entertaining communication in tourism industry is somehow evident. Using film tourism, it is possible to make deep effects on culture and economy. This research has studied some advantages and problems of film tourism in contemporary Iran .Semi- structured interview and field observation were used to collect data. Several interviews were conducted with professionals in the field of tourism, communication, film and media, business owners related to tourism and film tourists who were selected by purposive sampling. According to research finding, film tourism in Iran is in its early stages. The existence of filming organizations in Iran, the making of historical films in historical locations, the existence of successful examples of tourism- oriented films, the existence of filmmakers interested in promoting tourism, carrying out some successful activities in the private sector, the growth of filmmaking and winning international award in this context, and the accuracy of the filmmakers in choosing the right location for the film contribute to the growth of film tourism in Iran. On the other hand, lack of a  center to introduce and sell film locations to filmmakers, the lack of film tourism tours, the people’s poor financial ability to use film tourism tours, the reluctance of filmmaker and actors to allow visitors to film locations, the difficulty and cost of protecting and maintaining if the locations are visited by the public during the entire week, the unknown nature of film tourism, and the problems in filmmaking are some of the obstacles to the growth of film tourism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • film tourism
  • effective factors
  • obstacles
  • media
اقبالی، نگار، قندی، نادیا، حامدسردار، پیام (1394). بررسی رابطه بین سینما و گردشگری و اولویت‌بندی عوامل مؤثر فیلم در جذب گردشگر مطالعه موردی: فیلم طعم شیرین خیال. اولین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی پاک. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
حیدری، مجید و محمودزاده، سیدمجتبی (1393). بررسی نقش فیلم‌ها و سریال‌های جنگ و دفاع مقدس در بازاریابی و برنامه‌ریزی توسعه صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه دفاع مقدس، 3(11)، 169- 131.
 دهقان، علیرضا (1387). تجربه گردشگری در فضای واقعی و مجازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(4)، 19- 1.
 رضاقلی‌زاده، بهنام (1389). مروری بر آثار رسانه‌ها بر گردشگری. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17(4)، 185- 159.
صالح‌دوست، مهسا، علیزاده، محمد، مختاری هشی، حسین (1394 الف). فیلم ابزاری در راستای توسعه ناحیه‌ای. هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی. سنندج: انجمن ژئوپلیتیک ایران.
صالح دوست، مهسا، تاج زاده نمین، ابوالفضل (1394 ب). اولویت‌بندی فعالیت‌های بازاریابی گردشگری فیلم. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4(15)، 208- 189.
کاظم پوریان، مجتبی، نظافتی، رامین، مدبر، زهرا، رمضانی، میلاد (1394). نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی بر گسترش صنعت گردشگری. اولین کنفرانس بین‌المللی هنر صنایع دستی و گردشگری. شیراز: مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
کرباسی، پرتو و محمودی، سمیه (1396). تحلیل محتوای فیلم‌های خارج از افریقا و ساحل به منظور اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در گردشگری فیلم. دومین همایش بین‌المللی گردشگری جغرافیا محیط زیست پاک.
معطریان، مرضیه (1394). سینما، جشنواره فیلم کودک و نوجوان فرصتی برای جذب گردشگر. همدان: سومین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار.
Beeton, Sue (2005). Film-induced Tourism (Aspects of Tourism). Britain: The Cromwell Press.
Busby, Graham & Klug, Julia (2001). Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other issues. Journal of Vacation Marketing, 7(4), 315- 332.
Connell, Joanne (2012). Film tourism e Evolution, progress and prospects. Tourism Management, 33, 1007-1029.
Hudson, Simon, Ritchie, J. R. Brent (2006). Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supportin. Marketing Initiatives, 44(4), 387- 396.
Karpovich, Angelina I (2010). Theoretical Approaches to Film-Motivated Tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(1), 7–20.
Kim, Sangkyun and Reijnders, Stijn (2018). Film Tourism in Asia (Evolution, Transformation, and Trajectory). Springer Nature Singapore.
Zhang, Xiaoyu (Nancy) & Ryan, Chris (2018). Perspective on Asia Tourism.