نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

قاسم زارعی قرکانلو؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج