نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی