بازنمایی بحران معنا و خانواده در فیلم‌های «گونزالس ایناریتو»

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده­­­اند تا بازتاب بحران معنا، اخلاق و خانواده به­منزله پیامدهای مدرنیته متأخر و جهان سرمایه­داری را در چهار فیلم «عشق سگی»، «21 گرم»، «بابل» و «بی­یو­تی­فول» اثر گونزالس ایناریتو را نشان بدهند. برای این منظور، نظریه «پول در فرهنگ مدرن» زیمل و نظریه «جامعه و هویت شخصی در مدرنیته متأخر» گیدنز را با هم ترکیب کرده ایم تا مدل نظری مقاله را معرفی کنیم. به لحاظ روش شناسی نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده است تا ادعاهای بخش نظری مورد ارزیابی تجربی در متن فیلمها قرار بگیرند. برخی از دستاوردهای تحلیل فیلمها عبارتند از: 1) شخصیت­های فیلم­ها نشان­دهنده استیصال افرادی هستند که در شرایط فقدان یا کم­مایگی پیله محافظتی و خانواده، تلاش می­کنند تا به زندگی خود ادامه دهند. برآمدن پرسش­های هستی­شناسانه، جست­و­جوی نظامی معنوی و اخلاقی و پناه بردن به رابطه ناب از ویژگی­های چنین افرادی است. 2) پول یکی از بدیل­هایی است که فرد را در ارتباط با شبکه­ای از کنش­گران قرار می­­دهد. 3) جنبه­هایی از مضامین، ساختار روایی و تکنیکی فیلم نئونوآر قابل شناسایی است. 4) نوعی واسازی ایده­های مدرنیته بورژوایی و در عوض، جست­و­جوی مدرنیته زیبایی­شناختی مورد توجه ایناریتو بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Meaning and Family Crisis in González Iñárritu’s Movies

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadeghi Fassai 1
  • Iman Erfanmanesh 2
چکیده [English]

The objective of this paper is to indicate how the meaning, ethics, and family crisis as consequences of the late modernity and the capitalism world are represented in four films of González Iñárritu, i.e. ‘Amores Perros’, ‘21 Grams’, ‘Babel’, and ‘Biutiful’. In order to do so we have used a synthetic theoretical model taken from Simmel’s theory of ‘money in modern culture’ and Giddens’s theory of ‘society and self-identity in the late modernity’. Methodologically, we used content analysis method (CAM) to address what our theoretical model claims about González Iñárritu’s movies representing crisis of meaning and family crisis. Some of the research findings include: 1) Characters of the films depict modern men who are trying to survive, while suffering from lack of protective shield of family. Some features of such individuals include: they raise ontological questions, they seek spiritual and moral asylum, and they are in search of pure relationship, 2) Money is one of the alternatives which puts the individual in a network of actors, 3) Some thematic aspects plus narrative and technical structure of the movie “neo-noir “are discoverable, 4) Iñárritu tried to deconstruct ideas of bourgeois modernity and, in return, searches for aesthetic modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • González Iñárritu
  • Meaning
  • family
  • pure relationship
  • Money