رسانه دینی، مخاطب دیندار و رضایت نسبی؛ بررسی رابطه دینداری مخاطبین و برآورده شدن انتظارات دینی رسانه ای آنان

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترا جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله بر اساس کارکردهای رسانه و نیز نقش مخاطب و رضایت وی از عملکرد رسانه، به بررسی رابطه میان دینداری مخاطبان و برآورده شدن میزان رضایت دینی آنان از رادیو و تلویزیون در ایران می پردازد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با 384 نمونه در سطح تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده میزان زیاد دینداری مخاطبان و رضایت نسبی آنان از برنامه های دینی رسانه بوده، و فرضیه تحقیق که وجود رابطه میان میزان دینداری و میزان برآورده شدن انتظارات دینی از رسانه است، تایید میشود. در انتهای مقاله تلاش شده تا شکاف میان میزان بالای دینداری و میزان نسبی رضایت از برنامه .های دینی رسانه تبیین شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Media, Religious audience and relative media satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yegane 1
  • Jalil Azizi 2
  • Abdolhosein Kalantari 3
چکیده [English]

one oons of radio and television in Iran, is its religiosity. Based on this assumption, this paper attempts to investigate the relationship between religiosity of audiences and satisfaction of Iranian TV audience.

The method of research here is survey that is done based on a sample of 384 people who were interview using a questionnaire in Tehran. Results show a high level of religiosity among respondents and their relative satisfaction towards TV religious programs. There has been a positive statistical relationship between the level of audience religiosity and their satisfaction. We will explain thatf the basic dimensi there is a gap between high level of audience religiosity and their relative satisfaction towards TV religious programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious media
  • religious audience
  • Religiosity
  • media satisfaction