بازار پیام و آینده ارتباطات میان فرهنگی

نویسنده

دانشیار، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق

چکیده

در این مقاله، ابتدا نگاهی کوتاه به سیر تحول ارتباطات میان فرهنگی در جهان قبل از فن آوری های نوین اطلاعاتی - ارتباطی (ICT) شده و با تأکید بر نقش جبر و اختیار در ارتباطات میان فرهنگی نشان داده می شود که نظام ارتباطات میان فرهنگی تا قرن 13 میلادی به صورت چند قطبی بوده و از قرن چهاردهم، عصر سلطه « یک قطبی » آغاز و با تحولاتی چند، به دوران جهانی شدن و یا به تعبیر هربرت مارشال مک لوهان، به دوران زندگی انسان در دهکده جهانی رسیده است. عصری که اگر چه محصول یک پروسه تاریخی است، اما در آن، اجرای پروژه های ارتباطی بر علیه فرهنگ های دیگر سهل تر شده است. مقاله در ادامه، این دیدگاه را مطرح می کند که اگر چه شکل گیری اصطلاح «امپریالیسم فرهنگی »، محصول نظام تک قطبی با مرکزیت آمریکا و به وجود آمدن اصطلاح « تهاجم فرهنگی »، حاصل تحولات عصر دهکده جهانی است. اما آنچه را که « تهاجم فرهنگی » می گویند، تفاوت های عمیقی با « تهاجم نظامی » دارد. مقاله ضمن تبیین برخی از تفاوت های مذکور، کوشش می کند که نشان دهد وضعیت حاضر، یک دوره در حال گذر است و طی چند دهه آینده، ویژگی های دهکده جهانی تغییر خواهد کرد و عصر جدیدی آغاز خواهد شد که نویسنده به دلیل مشابهت نسبی ویژگی های آن با سازو کار حاکم بر بازارهای سنتی مشرق زمین، طی مقالات متعدد خود آن را « بازار پیام » نامیده است. آخرین بخش مقاله اختصاص به توصیف برخی ویژگی های ارتباطات میان فرهنگی در بازار پیام، به ویژه تحولات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به زبان داشته و نگاهی به آسیب شناسی ایران در بازار مذکور خواهد نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization, Culture and Message Bazaar

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohsenian Rad
چکیده [English]

This paper explains how the "mass media" system would change its structure to include numerous "communicators," similar to the traditional market space that I would find it as unique to call it Global Message Bazaar. This space is similar to the Old Persian market or oriental Bazaars which were used to sell, buy, and trade goods. The traditional market, in terms of communication, represents the largest pluralistic and diversified media space in the human history. The system is such that it allows audiences to participate in the communication processes as individuals rather than a faceless "mass." These individuals share some characteristics with some minorities and majorities in the society, but remain independent and choose to receive only specified messages. Therefore, there will be numerous representations and message that would serve the needs of individuals. Just similar to the oriental bazaar, which this paper presents in the "Message Bazaar Model," the mass media must fulfill their increasingly diverse audience needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian market
  • Globalization
  • global message bazaar
  • faceless mass