تمدن و امپراطوری جهانی

نویسندگان

1 دانشجوی زبان اسپانیولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات سیاستگزاری و صلح جهانی، آمریکا

چکیده

تمدن یک مفهوم دو لبه است. در دو دهه اخیر، این مفهوم به عنوان سلاحی ایدئولوژیک به کار رفته است تا بین ما و آنها یا به اصطلاح متمدن‏‏ ها و بربرها تفکیک برقرار شود. قرن بیستم - خونین ترین قرن در تاریخ بشری- مانع از این نشده است که ایدئولوژیست‏‏ ها از صحبت کردن درباره تمدن به عنوان وسیله ای برای مجهز کردن گروهی از انسان ها علیه گروهی دیگر دست بردارند. این مقاله برای ارائه یک چارچوب تاریخی، ده (10) فرضیه در مورد مسائل محوری دوران ما معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civilization and Global Empire

نویسنده [English]

  • Majid Tehranian 2
چکیده [English]

Civilization is a double-edged concept. During the last two centuries, it has been employed as an ideological weapon to distinguish between us and them, the so-called “civilized” and “barbarians”. The 20th century, the bloodiest century in all human history, has not deterred the ideologues to continue speaking of civilization as the possession of one group of humanity against another. Offering Ten propositions, this paper is an attempt to disentangle “civilization” from its ideological uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empire
  • Civilization
  • modes of production
  • modes of legitimacy
  • modes of communication
  • digital empire