تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا استفاده از رسانه ‏های جمعی به ویژه تلویزیون که رسانه ‏ای بسیار پر پوشش و سهل ‏الوصول است می‏ تواند شکاف آگاهی در میان گروه‏ های دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی متفاوت را کاهش دهد؟ طبق نظریه ی شکاف آگاهی، اقشار بالاتر سریع ‏تر از اقشار پایین ‏تر اطلاعات پخش ‏شده توسط رسانه‏ های جمعی را کسب می ‏کنند و شکاف آگاهی بین اقشار بالا و پایین کاهش نمی ‏یابد. تحقیقات متعددی در کشورهای دیگر، این نظریه و فرضیات آن را آزمون کرده ‏اند اما در ایران تاکنون بدان پرداخته نشده است. به این منظور در اینجا فرضیه ‏های آزمون‏ پذیری از نظریه ی مذکور استنتاج شده است تا در پرتو داده ‏های تجربی در ایران به سؤال فوق پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education, mass media and information

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghan 1
  • Hooshang Nayebi 2
  • Said Moidfar 3
چکیده [English]

The aim of this paper is to address the following question: Can the usage of mass media, particularly the usage of television which is an easily accessible medium, close the gap between high and low social-economic status groups based on the theory of information gap? According to this theory, the member of upper stratum gain the information transmitted through the mass media rapidly than the lower stratum and thus the gap between those who are rich and those who are poor in information widens. This is a question which has not been addressed in Iran before. Thus to answer this question, we have drawn some testable hypothesis from the mentioned theory and test them by using of the data gathered in a large-scale national survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information gap
  • Mass Media
  • television
  • Education
  • social-economic status