تعامل فرهنگی در موسیقی عامه‌پسند ایرانی و غربی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکده صدا و سیما

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که تاثیر موسیقی عامه‌پسند غربی بر موسیقی ایران مطالعه و تحلیل شود. موسیقی عامه پسند ایرانی امروزه با مخاطبان میلیونی خود سعی می کند تا یک «موسیقی جهان- وطن; باشد. اینکه در این راه به چه میزان موفق بوده است و مسیر آینده آن به کجا ختم خواهد شد، تاثیر مهمی در تاریخ هنر ایران خواهد داشت. موسیقی عام‌ترین (popular)شکل هنر است که در تمام طول تاریخ با بشر بوده و بار فرهنگی عظیمی را با خود منتقل کرده است که از ابتدایی‌ترین فرم های خود تا پیچیده‌ترین سمفونی‌ها، دارای رمزگان معنایی صریح و ضمنی است. واکاوی این رمزگان معنایی بازتابی از معانی موجود در جهان خارج است. ماهیت انتزاعی هنر موسیقی سبب تبدیل این هنر به زبانی جهانی شده است و انتقال عناصر ساختاری و محتوایی این هنر در بین فرهنگ‌ها و ملل مختلف را در پی داشته است. بر این اساس، عناصر موسیقیایی در بین فرهنگ‌ها مبادله می شوند و سبب غنای موسیقی ملل مختلف می‌شوند. زمانی که غرب در آستانه صنعتی‌شدن به اشکال پیچیده ماشینی گرایش پیدا کرد، کافه های زیرزمینی نیواورلئان برای سیاه پوستان آفریقایی که در خارج از موطن مادری خود به کار در کارخانه‌های صنعتی می‌پرداختند، تبدیل به مفرّی برای تخلیه احساسات و نیروهای جسمی و روحی شد. به مرور زمان، با تلفیق فرهنگ آنگلوساکسونی در همین کافه ها موسیقی جاز به سبکی جهانی تبدیل شد. به شکل عملی، سیر تکامل موسیقی تحت تاثیر تفکرات موسیقیایی ملل مختلف بوده است و تصور نوع خاصی از موسیقی که منفک از جهان موسیقی شکل گرفته باشد، غیرممکن است. به ویژه در جهان رسانه ای امروزی که تحت تاثیر رسانه های نوین با ویژ‌گی‌های بی مکانی و بی زمانی روبه رو هستیم. در این جهان شبکه‌ای و به هم‌پیوسته، موسیقی عامه‌پسند در اشکال جاز و سبک های ملهم از آن مانند بلوز، راک و موسیقی الکترونیک، تحت لوای سرمایه داری نوین در سراسر جهان بسط یافته است و تاثیر عظیمی بر موسیقی نواحی مختلف جهان گذاشته است. موسیقی ایرانی نیز از این امر مستثنی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural interaction of Iranian and Western Popular Music

نویسنده [English]

  • Hassan Bashir
چکیده [English]

This paper attempts to examine the impact of Western Popular Culture on Iranian Music. With its millions of supporters, Iranian Popular Music tries not only to be a local but a universal music as well How much success this music will achieve on its time would affect the whole Iranian art in the future. The paper follows a semiological analysis of couple of Iranian pop music singers to discover how this Iranian genre of pop music can reach the standards a more global pop music. We will provide a thorough analysis of signs and symbols imbedded into pop music in Iran to see how it is possible to provided a rather comprehensive understanding of the direction of Iranian pop music. The paper also explores the possibility of using music as a tools to improve intercultural communication locally, as well as globally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular music
  • cultural interaction
  • Intercultural Communication
  • Iranian Popular Music
  • Western Popular Music