مطالعه‌ی گرایش‌های پژوهشی مجلات علمی تخصصی گردشگری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر مطالعه گرایش‌های پژوهشی در مجلات علمی گردشگری است. در این راستا پس از مرور تحقیقات جدید، گرایش‌های هشتگانه در این زمینه معرفی شده‌اند. توضیح آنکه، رشد صنعت گردشگری موجب افزایش توجه دولتمردان به گردشگری شده است و این امر موجب توجه روز افزون به گردشگری به مثابه حوزه‌ای علمی وآکادمیک از سوی اندیشمندان نیز شده است. این امر، زمینه‌ی شکل گیری و رشد حوزه های علمی گردشگری به مثابه دانش شده است. عوامل متعددی در این موضوع سهیم هستند که از آن بین می توان به نقش مجلات علمی تخصصی پرداخت. انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه های مختلف و متعدد علوم، موجب رشد چشمگیر یافته های علمی در دو بخش نظری و پژوهشی ‌شده است. تعداد رو به افزون انتشار مجلات عملی ـ تخصصی گردشگری، علاقه دانشمندان را به مطالعه نقش مجلات علمی درگردشگری افزایش داده است به گونه‌ای که از اواخر دهه‌ی 1990 میلادی تاکنون تحقیقات بی‌شمار و متنوعی در زمینه تحلیل، سنجش و ارزیابی کارکرد مجلات علمی انجام شده است. از این نظر، من در این مقاله یکی از اولین قدمها را برای ارزیابی علمی مجلات تخصصی گردشگری برداشته ام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Research Trends of the Specialized Journals on Tourism

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to provide an analysis of the research trends of the specialized Journals on Tourism using a content analysis of the sample of these journals. Furthermore, the paper will introduce eight trends of these journals, which is considered the contribution of this argument. It should be noted that the development of Tourism industry has attracted the government officials’ attentions in Iran and elsewhere. These developments have caused the academic atmospheres to treat tourism as a discipline and support the scientific research in this field. Along with the disciplinary developments of the field, a special attention also has been placed on the development of specialized journals. In this respect, numerous researches have been made to analyze, assess and evaluate scientific journals in recent decades. Since tourism is also a matter of concern in contemporary Iranian scholarly atmosphere, the paper has taken the cause to develop it into a full capacity academic activity. In order to do that, I have considered the analysis of the research trends of tourism’s journals to be one of the first but formost steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • trends
  • specialized journals
  • Content analysis