کج‌روی‌های اینترنتی؛ لزوم نظارت و محدود کردن دسترسی به اطلاعات

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ضمن مقایسه کج روی در فضای واقعی و فضای مجازی، کج روی در فضای مجازی بررسی خواهد شد. پس ازارائه یک نوع شناسی ازکج رویهایی که از کانال اینترنت انجام می شود، 4 مورد ازآنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس مقاله حاضر به این سوالات پاسخ می دهد: چرا اینترنت ابزاری برای کج روی است؟ آیا باید از طریق نظارت پیامدهای منفی اینترنت کنترل شود؟ در بخش بعد لزوم نظارت دولتی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات بررسی خواهد شد. در پایان نیز راهکارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از اعمال انحرافی در اینترنت ارائه خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet and Delinquency: Challenges on Necessity or lack of Limiting Accessibility

نویسنده [English]

  • Maryam Mirhosseini
چکیده [English]

This paper will first offer a comparative approach to patterns of delinquency in virtual and real world but will focus on delinquent behavior in virtual world. The paper introduces a typology of delinquent behaviors that are performed through internet but will focus on four of them. The paper then tries to provide answers to questions such as : why is internet becoming means for performing delinquency? Should access to internet be supervised or limited? I will then provide an overview of speculations on whether state supervision should performed on access to internet. In the end, I will propose solutions that can be used to diminish internet-based delinquent behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet-based delinquency
  • Supervision
  • accessibility limitations
  • information and public sphere