وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله وبلاگ‏ها به‏ عنوان شکلی از رسانه‏ های جایگزین و شهروندی مطالعه می‏شوند. رسانه‏ های جایگزین و شهروندی به‏ عنوان رسانه‏ های غیر‌ انتفاعی می‏توانند مکانی برای رقابت‏های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند و مشارکت مدنی و اعمال دموکراتیک را برخلاف رسانه‏های جریان اصلی دنبال نمایند. تحلیل دو وبلاگ ایرانی در این مقاله، نحوه شکل‏گیری و عملکرد آنها را در حوزه ادبیات رسانه‏های جایگزین و شهروندی نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‏دهد درحالی‏که وبلاگ‏ها از یک طرف محدودیت‏ها و دوگانگی‏ های مربوط به رسانه‏ های جایگزین و جریان اصلی را از بین برده‏ اند، رفتارهای یکسان با این رسانه‏ها را نیز تولید می‌کنند. به گونه ‏ای که در دراز‌مدت شکل‌گیری فضایی که اعمال مدنی و دموکراتیک در آن امکان‌پذیر باشد را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian weblogs as alternative and citizens’ media

نویسندگان [English]

  • Mehri Bahar 1
  • Ali Hajemohammadi 2
چکیده [English]

This paper considers how weblogs may be representative of a form of alternative and citizens’-based media. Alternative and citizens’-based media are often described in part as not-for-profit organizations and projects that can serve as sites of social, cultural, and political contestation and promote active civic participation and democratic practices in contrast to mainstream media. Textual analyses of two Iranian weblogs were conducted in order to determine how weblogs may be situated within the existing literature and area of alternative and citizens’ media. The study reveals that while on the one hand weblogs weaken traditional boundaries and dichotomies typically associated with mainstream and alternative media, they share similar traits with alternative and citizens’-based media and show signs of facilitating spaces where democratic and civic practices and activities can take shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative and citizens’ media
  • Democracy
  • Iranian weblogs