سیاست عمومی فراملی پیرامون مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیه ی اروپا و استرالیا: مطالعه ی موردی مهاجران ترک

نویسنده

جامعه شناسی و سیاست عمومی پژوهش فلسفی و تاریخی دانشگاه سیدنی استرالیا

چکیده

این مقاله ظهور یک سیاست عمومی فراملی را مطالعه می‌کند که بر مدیریت اسلام و جوامع مسلمان در غرب متمرکز شده­است و نگاهی می‌اندازد به موقعیت متناقض جوامع مهاجر ترک در استرالیا و اروپا و رویه های‌ گوناگونی که در گفتمان بین­المللی یکپارچه سازی، سازگاری فرهنگی و ریسک سیاسی جای گرفته‌اند. در حالی که در اروپا، مهاجران ترک، سیاست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هدف عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا را مورد توجه دارند، در استرالیا روابط آنها با جامعه‌ی غالب و مسلط به جای تعیینِ هویت و تفاوت مذهبی اسلامی شان، بیشتر با افسانه­های تاریخی آنزاک ملی گرایی سکولار تعریف و تعیین شده­است. این امر از یک جهت محصول دیالوگ ملی گرایی استرالیایی حول آنزاک و گالیپولی و از طرف دیگر پیامد سازمان بوروکراتیک اسلام توسط دولت سکولار ترکیه و مدیریت آن بر سازمان­های مذهبی خارج از کشور است. همچنین، این مقاله بر روی تجانس سیاست عمومی فراملی در مدیریت اسلام و مسلمانان تأمل کرده و آشکار می­سازد که اتحادیه ی اروپا اغلب ماهیت اسلام و جوامع مسلمان در کشورهای دیگر را به­درستی نشناخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transnational Public Policy on the Management of Islam; And Muslims in the EU and Australia: the case of Turkish immigrants

نویسنده [English]

  • Michael Humphrey
چکیده [English]

This paper explores the emergence of transnational public policy focused on the management of Islam and Muslim communities in the West. It looks at the contrasting position of Turkish immigrant communities in Australia and Europe and the way they have been positioned differently in national discourse on ‘integration’, cultural compatibility and political risk. While in Europe Turkish migrants have become connected to broader social, economic and cultural policy on Turkey’s membership of the European Union in Australia their relationship to the dominant society is defined more by historical ANZAC myths of secular nationalism than by their Islamic religious identity and difference. On the one hand this is a product of Australian nationalist dialogue around ANZAC and Gallipoli but on the other it is a consequence of the bureaucratic organization of Islam by the secular Turkish state and its management of overseas religious organizations. The paper also reflects on the way the homogenizing of transnational public policy on managing Islam and Muslims coming out of the EU often misrecognises the nature of Islam and Muslim communities in other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Muslims
  • secular Islamic model
  • Turkey
  • clashes between civilizations
  • Nationalism