مصرف‌گرایی در آمریکا در بستر فضای مجازی: کارت‌های اعتباری و نظام اطلاع‌رسانی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات آمریکای شمالی مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه گسترش سازوکارها و نظام‌های ارتباطی و اطلاعاتی از راه کارت‌های اعتباری موجب رونق عظیم اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر شد و چگونه مصرف گرایی و جامعه مصرفی در آمریکا از یک مفهوم اقتصادی به پدیده ای فرهنگی – اقتصادی تبدیل شده است. توضیح آنکه، نظام ارتباطات نوین تاثیر شگرفی بر تعاملات اقتصادی در جهان کنونی داشته‌است. اعتباری شدن روابط اقتصادی از یک سو و شبکه عظیم رسانه‌ای - اطلاع‌رسانی که امکان انتخاب کالا و امکان خرید آن را به طور هم‌زمان برای مصرف‌کننده، فراهم می‌کند از شاخصه‌های امروزی بازار مصرف آمریکا است. یکی از مهمترین شاخصه‌های نظام سرمایه‌داری توسعه مصرف گرائی در جوامع است. نظام سرمایه‌داری که بر بسط سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد بنا شده است با بسط بخش مصرف به توسعه چرخه اقتصادی دست یازیده است چرا که توسعه مصرف موجب رونق تولید و گردش فزاینده مالی خواهد شد. مصرف که خود مقوله‌ای فرهنگی است در بازار پسامدرن آمریکا، امکان انتخاب بی شمار را فراهم می سازد اما در چارچوب ظرفیت‌های واقعی اقتصادی (که در هر کشوری از جمله در آمریکا محدود می باشد) امکان رشد فزاینده ندارد. بر این اساس نظام سرمایه داری با ارائه ظرفیت اعتباری خرید که مازاد بر توان اقتصادی شهروند و جامعه است و انتقال بدهی‌ها به آینده بر این مشکل فائق آمده است. چون این رونق اقتصادی موجب افزایش توان مالی و رفاه شهروند و مالا امکان بازپرداخت آتی بدهی‌های ناشی از مصرف اعتباری دیروز را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American Consumerism in Virtual Space Context: Credit Cards and Information System

نویسندگان [English]

 • Mohamad ali Mousavi 1
 • Najme Mohammad khani 2
 • Zohreh Kharazmi 2
چکیده [English]

New communication system has been very influence on economical interaction in the world. Characteristics of to-day American consumption are transferring credit and media- information network that provide good choice and its purchase, simultaneously. Growth of consumerism is one of important characters of capitalism. Since growth of consumption will due to flourish production and financial circulation, capitalism that is based on developing free economy mechanisms, develops consumption to developing economical circulation. Consumption is a cultural topic and it provides many choice possibilities in American postmodern market but it doesn’t have growth opportunity in real economic framework. Accordingly, capitalism deals with this problem by giving credit to purchase that it is more than economic ability of citizen and society. This economic flourish improves financial ability and welfare of citizen and provides possibility to getting out of debt. This article shows how credit cart by expansion of information and communication mechanisms and systems, due to flourish of American economy and how consumerism and consumption society in America as an economic concept have changed to cultural-economic phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication systems
 • Media
 • informational
 • consumerism
 • Electronic Commerce
 • credit carts
 • economic crisis
 • America