من به کسی اعتماد ندارم: جستاری در پیامدهای اثر اینترنت بر رفتار کاربران ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات در دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت ارتباطات و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که با گردآوری نمونه‌ای پانصد و پنجاه نفری از کاربران ایرانی اینترنت، تهیه شده و نتایج آن نشان می دهد که ادراک‌های جهان انسان‌ها در میان کاربران ایرانی با واقعیت فاصله دارد. همچنین برقراری روابط کاربران با جنس مخالف می‌تواند پیامدهای منفی‌ای بر زندگی فرد در جهان واقعی داشته باشد. توضیح آنکه، ویژگی رمز آلود روابط اینترنتی سبب می‌شود نوعی حس کنجکاوی در میان کاربران شکل بگیرد. کاربران می پرسند: کسی که من با او ارتباط برقرار می کنم چه شکلی است؟ قد او چقدر است؟ چند سال دارد؟ آیا از جنس مخالف است یا می‌خواهد مرا فریب دهد؟ در حال حاضر بیش از نیمی از کاربران خاور میانه‌ای اینترنت در ایران زندگی می‌کنند و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیشتر این کاربران برای جذابیت عشق مجازی از اینترنت استقبال کرده‌اند. همچنین، این عشق‌ها به نظر بی‌خطر می‌رسند و هرکسی وسوسه می‌شود برای تنوع این رابطه عجیب را تجربه کند. این مقاله این‌گونه هویت‌های مجازی را در بین کاربران مورد پژوهش قرار داده و نتایج آن را ارائه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I don’t Trust Anyone: A Research on Consequences of Internet –Based Relationships

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiei 1
  • Ehsan Shaghasemi 2
چکیده [English]

This paper will examine the virtual behavior of internet users in cases such as virtual love. Gathering a 550 sample of the Iranian users, the present study shows that these perceptions of the Iranian users are far from the reality and virtual relations can leave negative consequences on the life of the person in the real world. The mysteriousness of the virtual relations evokes a curious sense in the user. What is the person whom I am communicating look like? How tall is he/she? How old is he/she? Is he/she from a different sex or just wants to take me into a clueless game? Currently more than a half of Internet users are living in Iran and research show that most of these users use this medium for the appeal of virtual relations. These types of love promoting efforts on the internet also seem to be less dangerous and everybody is tempted to experience these kinds of relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • virtual relations
  • Internet
  • pathology