عوامل موثر بر نشر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‏آباد)

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار و پژوهشگر آزاد

3 دانشجوی دکتری توسعه روستایی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

از آن جهت که فنآوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ساختاری که در اثر بکار گیری آنه پدید می‏آید امری نو و جدید است در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات تجربی انجام شده و نظریه‏های اشاعه و نشر نوآوری مکانیزم‏های این مسئله به‏طور تجربی در ایران مطالعه شده و فرضیه های مرتبط، به آزمون گذاشته شود. توضیح آنکه، همانگونه که فنآوریهایی نظیر دستگاه چاپ، راه‌آهن و تلفن تأثیرات شگرفی را در زندگی ایجاد کردند و تصور ما از زمان و مکان را به هم زدند و به مدد آنها کالاها، انسان‏ها و اطلاعات به اقصی نقاط دنیا منتقل ‌شدند، فنآوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی نیز تبعاتی به مراتب بیشتر برای عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار آوردند. نرخ تغییرات در این فنآوری‏ها نیز به مراتب بیشتر از فنآوری‏های گذشته است. انقلاب فنآورانه اخیر که حول محور اطلاعات می‏چرخد موجب دگرگونی در ثروت، قدرت، رشد اقتصادی و .. شده است. امروزه از فقدان این فنآوری به‏عنوان پاشنه آشیل کشورهای در حال توسعه سخن گفته می‌شود که فقدان آن موجب رقابت‏ناپذیری آنها در بازارهای جهانی، تداوم فقر اقتصادی و عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است. مزایای استفاده از این فناوری در توسعه روستایی روشن شده و روستاهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سرعت در حال به‏کارگیری و مجهز شدن به آن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on ICT’s Diffusion in Rural Society

نویسندگان [English]

  • Mostafa Azkiya 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Ali Imani 3
چکیده [English]

The information and communication new technologies have had more results for political, economic, social and cultural realms, whereas the technologies as: the printing press, railroad and telephone made enormous effects in the human life and changed our general opinion about the time and space, with their aids the goods, mankind and information is transmitted to any where of the world. The range of change in these technologies is more than before. The recent technological revolution that turn around the information has caused changes in the worth, power, economic growth, and so on. Today it is believed that the lack it is regarded as key factor in failures of developing countries and caused them to be uncompetitive in the world market, to have a continuity in economic poverty and to result in their socially and economically underdevelopment. It is also argued here that advantages of using these technologies are obvious for rural development of the developed and developing countries. As a result, these countries are rapidly using and equipping themselves to it. Due to the fact these technologies and structures are created to benefit development process and therefore is considered as new phenomenon, this paper tries to integrate the empirical studies to the theories of innovation diffusion and examine some hypotheses of these theories regarding ICT diffusion mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technologies
  • Information society
  • Sustainable Development
  • Sustainable Rural Development
  • technology adoption
  • innovation diffusion theory
  • Garnabad