بازنمایی گفتمان سنت اسلامی از تجربه دینی در سینمای ایران؛ تحلیل گفتمان فیلم زیر نور ماه

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر با استفاده از نظریه بازنمایی و رویکرد تحلیل گفتمانی، به بازنمایی گفتمان سنت اسلامی در رابطه با تجربه دینی در سینمای ایران می‌پردازد. در واقع، سنت تنها گفتمانی است که دین و آموزه‌های وحیانی را به‌طور متقن می‌پذیرد و “عقل قدسی” نیز معیار داوری گفتمان سنت اسلامی در باب مسائل شناختی، هستی‌شناختی و اخلاقی است و در هیچ نقطه‌ای با آموزه‌های وحیانی در تقابل قرار نمی‌گیرد. تجربه دینی هم که تابعی از اصول موضوعه این گفتمان است به‌شیوه خاصی از رابطه انسان با ماوراء طبیعت اشاره دارد. این شیوه خاص رابطه در دو زمینه قابل مشاهده است: اول، در زمینه زندگی واقعی که تنها توسط فردی که چنین تجربه‌ای را کسب می‌کند قابل مشاهده است. دوم، در زمینه زندگی تخیلی فیلم و سینما که بازنمایی تجربیات فردی می‌باشد که توسط مخاطبان سینما قابل مشاهده است. سینمای استعلاگرای ایران به‌مثابه یکی از مهم‌ترین “رسانه‌های تصویری”، به بازنمایی گفتمان‌های مختلف شکل گرفته در رابطه با تجربه دینی پرداخته است. از میان سه گفتمان عمده روشنفکری، روشنفکری دینی و سنت اسلامی، در این مقاله به گفتمان سوم می‌پردازیم و فیلم سینمایی زیر نور ماه را که با این رویکرد قابل تبیین است، مورد توجه و تحلیل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

he Representation of Religious Experience in Iranian Cinema from the Standpoint of Traditional Islamic Discourse; A Discourse Analysis of the Movie "Zire Noore Mah (Under the Moon Light)"

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Majid Soleimani 2
چکیده [English]

In this paper, the representation of religious experience in Irans cinema is analyzed from the stand point of Islamic tradition discourse, using the representation theory and the discourse analysis approach. In fact, the tradition discourse is known as a discourse which conclusively accepts the religion and the revelationteachings and also “divine wisdom”. Factors such as moral, cognitive issues and ontology are among the criteria for judging the Islamic tradition discourse. These factors have not any conflict with the revelation teachings. Religious experience is also the main principle of this discourse which refers to a special way of connection of the human being with the metaphysics. This connection is visible from two aspects, firstly one s real life who has experienced these connections. Second, one s fantasy based life, in film and cinema in which personal experiences are represented and are made visible to the audience. Spiritual Cinema of Iran as one of the most important visual media has paid attention to represent diverse discourses concerning religious experience. According to this article s original research documents, there are three discourses concerning religious experience in the cinema, which include intellectualism, religious intellectualism and Islamic tradition discourses. This article is concerned with the third discourse and uses it to analyze the movie Zire Noore Mah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media representation theory
  • Discourse analysis
  • Religious experience
  • Mystical Experience
  • dream theory
  • Ibn Arabi teachings
  • Tradition