آیا این مرد به بمب اتم دست پیدا می‌کند؟ (نگاهی به بازنمایی مناقشات اتمی ایران در مطبوعات آمریکا)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات در دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

رسانه‌ها در همه جای جهان خواسته‌های صاحبان خود را بازتاب می‌دهند و صاحبان رسانه‌ها هم برای خود ایدئولوژی دارند. اما این ایدئولوژی‌ها چگونه به نویسندگان مطبوعات منتقل می‌شوند و در قالب متن بازتاب می‌یابند؟ ایدئولوژی‌ها، نگرش‌های خاص گروه‌ها را سازماندهی می‌کنند؛ این نگرش‌ها می‌توانند به شکل نظرات شخصی در مدل‌ها بازنمایی شوند و سرانجام این نظرات شخصی می‌توانند در متون و گفتگوها بیان شوند. با این مفروض، این مقاله به تحلیل چگونگی بازنمایی مناقشات اتمی ایران در یکی از سرمقاله­های مجله تایم می‌پردازد تا نشان دهد مطبوعات آمریکا چگونه حقایق مربوط به این مناقشات را به شکلی خاص بازسازی می­کنند تا در راستای سیاست­های دولت آمریکا باشد. به لحاظ نظری این تحقیق مبتنی است بر دیدگاه اجتماعی ـ شناختی ون دایک و چارچوب ویژه‌ای که او برای تحلیل سرمقاله‌ها ارائه می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Would This Man Have Access To Atom Bomb? An Analysis of the WMD Disputes and its Representation in American Press

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shaghasemi 1
  • Ali Asqar Soltani 2
چکیده [English]

The media are reflectors of the interests of their owners and media owners have ideologies. But, how these ideologies are transmitted to writers in press and are reflected in format of texts? Ideologies organize particular attitudes of groups; these attitudes can be represented in form of personal opinions in models and finally, these opinions can be expressed in press and talks. Based upon such a presumption, this paper examines the estate of representing Iranian nuclear controversy in one of the editorials in Time magazine to show that how American press rebuild the realities of this controversy in the way that serves the policies of the American government. Theoretically, this study is based upon the socio-cognitive approach of Van Dijk and the framework he proposes for the analysis of editorials in press.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear controversies of Iran
  • critical discourse analysis
  • editorial analysis
  • time