رابطه سرمایه اجتماعی و بیسبال در ایالات متحده آمریکا: ورزش حرفه‌ای ابزاری برای توسعه قدرت آمریکا

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات آمریکا گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله بخشی از نتایج یک پژوهش بوده و در پیمطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با عمل داوطلبانه مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی در یک مصداق و مورد خاص، یعنی بازی بیسبال، به‌مثابه بازی طبقه متوسط جامعه آمریکا است. منظور از مشارکت در بیسبال، مشارکت مستقیم به‌صورت حضور در بازی و یا به‌مثابه تماشاچی بیسبال، اعم از سطوح فردی و جمعی، و در اشکال حضوری و غیر حضوری ـ از راه رسانه ـ است. نتایج پژوهش (جدول 6) نشان می‌دهد که رابطه علی میان مشارکت در بیسبال و سرمایه اجتماعی وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت علیرغم نوسان در سرمایه اجتماعی مشارکت‌کنندگان، مشارکت در این ورزش طبقه متوسط به‌طور ثابت به‌چشم می‌خورد. از این جهت، براساس یافته‌های پژوهش حاضر (جدول 7)، فرض دوم مطالعه مبنی بر وجود رابطه معنادار میان مشارکت در بیسبال و سرمایه اجتماعی اثبات می‌شود. از سوی دیگر جایگاه بیسبال به‌مثابه نماد برجسته ورزشی آمریکا در نهادسازی “آمریکایی بودن” در سایر کشورهای جهان نیز محل تاملات این مطالعه بوده است که در نتیجه‌گیری منعکس شده است. توضیح بیشتر آنکه آمریکاشناسی عرصه گسترده‌ای است که یکی از لایه‌های آن قلمرو سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و ورزش‌های مردمی است. مطالعات گسترده اخیر روی حجم سرمایه اجتماعی در سطوح ملی ایالات متحده نشان از اهمیت کاربردی و جذابیت علمی موضوع دارد. سرمایه اجتماعی برآیند جامعه مدنی به‌مثابه مدیریت سطح سومی در کنار مدیریت‌های سطح اولی ـ دستگاه حکومتی ـ و سطح دومی ـ بازارـ در کشورهای دارای سیستم سرمایه‌داری به حساب می‌آید. اصل مهم در اینجا تاکید بر این معنا است که گرایش به فعالیت‌های اجتماعی، ارتباط معناداری با انگیزه کار داوطلبانه دارد و از سوی ‌دیگر، در هر جامعه اقبال به فعالیت‌هایی بیشتر است که خودی‌تر و ملی‌ترند. این مقاله نشان خواهد داد که به برخی از این پرسشها و مسائل پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Baseball and Social Capital in the United States; Professional Sport as a Medium of Americanization

نویسندگان [English]

  • Saied Reza Ameli 1
  • Zinat Motahari 2
1
2
چکیده [English]

American Studies purports a wide range of issues including American civil society, social capital and its popular sports. The recent studies on social capital in the United States reveal the importance and attraction of the issue among the American scholars and policy makers. Nonetheless, social capital is the focal point of social and political critics as well. Social capital is the sum of the totality of civil society as a third form of control beside the government as the primary and the market as the secondary forms. The special indication here is on the fact that in any society popular activities are in meaningful association with voluntary participation; hence, in any given nation the civil society conglomerates the collective action along the lines of whatever ritual, norm or activity that suggests more familiar national connotations. The present survey aims to consider social capital in the United States in relation to an instance of voluntary collective activity i.e. baseball. As the American middle class sport, baseball is the American pastime. By baseball participation both playing of the game and spectatorship, either in the form of attending the field or following through the media, are intended. The findings of the survey reveal the absence of causal relationship between baseball participation and social capital. In other words, unlike the variation in social capital, the middle class activity of baseball participation maintains secure digits. Therefore, according to the findings of the survey, the second hypothesis suggesting the meaningful association between baseball participation and social capital is confirmed. Meanwhile, the role of baseball as a major American icon in the Americanization process institutionalized among other countries is another concern of the study, elaborated it is in the conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Civil society
  • civic organizations
  • baseball participation
  • Sports
  • Americanization