تحلیل نشانه‌‌شناختی عکس‌ها در وبلاگ‌های زنانه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش، عکس‌هایی که زنان در وبلاگ‌های خود قرار داده‌اند با بهره‌گیری از نظریه نشانه‌شناسی سوسور تحلیل می‌شوند و نتیجه گرفته می‌شود که برای این‌که زنان خود را ابراز کنند و از خود بگویند تنها ابزار کافی نیست بلکه باید گفتار مخصوص به خود را داشته باشند، وگرنه به تریبونی برای مردان تبدیل خواهند شد. از طرف دیگر به نقش زبان در شکل‌گیری و تقویت انگاره‌ها و پیش طرح‌هایی که در مورد زنان و مردان وجود دارد، پرداخته می‌شود. نتیجه دیگری که این مطالعه به آن دست یافته، این است که تصور زنان از آینده خود مبهم است و زنان از امید و شادابی چندانی در زندگی خود برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Analysis of Photos in Women Weblogs

نویسنده [English]

  • Mania Alehpour
چکیده [English]

This paper is based on the results of a research that studied the images used by women on their blogs. The paper offers the semiology approach of Ferdinand de Saussure to tackle the problematic of representation of women in their weblogs. The results indicate that the necessary means of expression available to women are not sufficient enough to be used for expression and for explaining themselves whether rhetorical or dialogical. Nevertheless, they need their own specific speech opportunities; otherwise they will lose these existing means of expression including weblogs and will remain as a tribune for men. This research also puts forward the role of language on shaping and amplifying the stereotypes about women. Comparing the available images on blogs, the research also concludes that women s image of their future life is ambiguous and they are not expecting enough hope and happiness in their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblog
  • Language
  • Speech
  • Semiology
  • object