رابطه‌ فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و هویت بدن ؛با تأکید بر اینترنت (نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز)

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

مقاله‌ حاضر رابطه‌ رسانه‌های جمعی در دو شکل پیشین و جدید آن (فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین ) با هویت بدن را مطالعه می کند. برای آزمون این رابطه، نمونه‌ای از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پس از مروری بر مطالعات پیشین و نظریه‌های موجود، چارچوبی مبتنی بر نظریه‌های یادگیری اجتماعی و تحلیل پرورش تنظیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ خودگزارشی است. پایایی گویه‌های تصور بدن برابر با 77/0 است. نتایج به دست رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که 1) رسانه‌های داخلی در کل، جهتی معکوس با افزایش تصور بدن به شکل مدرن آن دارند در حالی که فنآوری‌های نوین جهتی مثبت با آن داراند. 2) محتوای برنامه‌های مذهبی، رابطه‌ منفی با تصور بدن مدرن دارند. در نهایت مدل تحقیق توانسته‌ است، 37 درصد از تغییرات تصور بدن را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between ICT s and Body Image, with a Focus on Internet, the Case Study of Shiraz University Students

نویسنده [English]

  • Bijan Khajehnoori
چکیده [English]

The objective of this research article is to analyze the causal nature of relationship between mass media in its old and new forms, on one hand, and body image, on the other. The theoretical framework of the research is designed in accordance with the Learning and Cultivation theories. The research hypotheses include; 1- there is a negative correlation between old media and body image; and, 2- there is a positive correlation between new media and body image. In order to test this hypothetical relationship, samples of students of Shiraz University were randomly selected. The research method was a quantitative one and used survey method to compare its claims with the actual data. Reliability of body image questionnaire was 0/77. Some of the Findings indicate and confirm that native and old media have negative relationship with modern body image, but new media have positive one. On the whole the research model could explain 31 percent of variations of body image of students of Shiraz University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Information Technology
  • Globalization
  • Internet