مطالعه نقش های باد صبا در شعر حافظ از منظر ارتباطی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با مطالعه موردی اشعار حافظ و تطبیق آنها از منظر ارتباطی، نمودار درختی ­ای ارائه می­دهد که نشان­ دهنده شش نقش مهم و اصلی باد صبا (در اشعار این شاعر ) در قالب هشت زیر شاخه است. باد صبا یکی از عناصر طبیعی در اشعار حافظ است. اگر از منظر علم ارتباطات به آن نگاه شود، ارکان و مفاهیم فراگرد ارتباطی در آن کاملا مشهود است. باد صبا در اشعار حافظ، نقش­ های ارتباطی بسیاری را برعهده دارد. در نقش منبع مطلع است؛ در جایگاه فرستنده، خبررسانی می­ کند، پیام می­دهد، در نقش مجرا یا کانال، پیام و مفاهیم را منتقل می­کند، در جاهایی نقش پیک و قاصد را دارد، گیرنده پیام است، معنا را در ذهن گیرنده متبلور می­ کند و خلاصه این که نقش­ های ارتباطی گوناگونی را می­ توان از باد صبا مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن مطالعه نقش ­های ارتباطی باد صبا، کیفیت و میزان نقش پذیری­ها مورد دقت قرار می­گیرد و سپس با ارائه نمودار، مدل و جدول ­هایی، نتایج تحقیق مشهود و محسوس­تر نشان داده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Communicative Analysis of the Roles of Saba Wind in Hafez’ Poetry

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kia 1
  • Saeed Saghe’i 2
چکیده [English]

Analyzing the communicative roles of Saba Wind, this paper intends to investigate the quality and degree of role-taking of the concept of Saba Wind. Many natural elements are present in Hafez’ poetry and one of them is Saba Wind. In order to be easier to follow, the results of the research will be presented through diagrams, models, and tables. Performing some case studies on Hafez’ poems and comparing and contrasting these cases with each other resulted in a tree diagram which shows that Saba Wind plays six major roles consisting of eight subcategories. Saba Wind enjoys an outstanding position which, if viewed from the viewpoint of communication sciences, obviously demonstrates the components and concepts of a communication process. Saba Wind has a great many communicative roles in Hafez’ poetry; for instance it has the role of an informed source; i.e., as a sender it gives information; it conveys the message; as a channel, it transmits concepts and messages; it sometimes plays the role of a harbinger; it is the receiver of the message; it shapes the meaning in the mind of the receiver; in a nutshell, Saba Wind has a number of various communicative roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saba Wind
  • Hafez’ poetry
  • communication process
  • Meaning