تبیین تهدیدات سیستم های اطلاعات از منظر کاربران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ارتباطات و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله بر اساس تحقیقی با مفروض احساس تهدید و نا امنی سامان یافته است و در پی پاسخ به این پرسش است که تهدید ادراک شده توسط شهروندان چگونه است. احساس تهدید و ناامنی از سوی شهروندان، پدیده­ای است که دارای تبعات روانی و اجتماعی است و نیاز به یک تحقیق و سنجش برای درک این نوع تهدیدات وجود دارد. این پژوهش به مطالعه تهدیدات مهم سیستم­های اطلاعاتی و همچنین تحلیل بالاترین تهدید احساس شده از سوی شهروندان تهرانی می­پردازد. این تحقیق از جنبه هدف، توسعه­ای و تا حدودی کاربردی است. از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. در مرحله اول برای به­دست آوردن تهدیدات مهم از سوی سیستم­های اطلاعاتی، به روش هدف­دار، تعداد 10 نفر از متخصصین دانشگاهی انتخاب و به روش دلفی، مهم­ترین تهدیدات استخراج شده­اند. این تهدیدات در قالب پرسشنامه و با حجم نمونه 330 نفر از میان شهروندان تهرانی که به نوعی در معرض سیستم­های اطلاعاتی قرار گرفته­اند، پیمایش شده­اند. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که از بین تهدیدات فردی، اخلاقی، سیاسی ـ روانی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی، بالاترین تهدید احساس شده، تهدیدات سیاسی ـ روانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining threatens of information systems from users’ perspective

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiei 1
  • Hajar Assef 2
چکیده [English]

The article here pre4sents an argument on feeling threatened by Information Technologies. The paper also tries to find out the characteristics of the threat perceived by citizens. We would situate the argument of this paper in the development literature and to some extent as an applicable one. It is a descriptive-survey research that can provide applicable recommendations. Theoretically, our argument originates from the proposition that whatever we do, ranging from online shopping to GPS cell phones and cars, from timecards to paying bills and withdrawing money using ATMs, we are continuously involved the world of information systems. The world around us indicates that it is a complicated world and is almost not easy to live in or to lead a business without the help of such systems. On the other hand, in spite of many advantages offered by Information systems, we experience threats imposed on individuals, organizations and on electronic aspects of these systems. Feeling threatened and insecure by citizens is a phenomenon which has many psychological and social consequences and it requires a research so to analyze these threats and the resolutions for diminishing them. In order to do this research we first selected ten academic experts and using DELPHI method to distribute our standard questionnaire. The respondents analyzed the most important threats of the information systems. These threats were gathered by a survey on 330 Tehrani citizens who had dealt with information systems in various ways. Some of the findings reveal that among individual, ethical, politico-psychological, socio-economic and cultural threats, resided the politico-psychological ones which were the most severely perceived threat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • individual threats
  • ethical threats
  • political-psychological threats
  • social-economic threats
  • cultural threats