زبان جوانی در رادیو

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله درصدد است راهکارهایی برای برنامه­سازی در رادیو به­طوری که بتواند توجه جوانان را جلب کند، ارائه دهد. رادیو یکی از ساده­ترین و درعین حال موثرترین وسایل ارتباط جمعی شمرده می­شود. این رسانه به­دلیلارتباط مستقیم وآنی با شنونده و پوشش دادن رویدادها، ان رسانه‌ای کارآمد است. در عصر حاضر رادیو با رقبای قدرتمندی همچون تلویزیون، ماهواره، برنامه­های دیجیتالی و شبکه­های اینترنتی مواجه است. با این وجود، رادیو به­عنوان رسانه ای تاثیر­گذار و قابل اعتماد مورد توجه قشر وسیعی از مردم، به­ویژه جوانان است. دسترسی آسان به رادیو امتیازی است که این رسانه را از سایر وسایل ارتباط جمعی متمایز می­سازد. از آنجا که اکثریت هرم سنی جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهند رادیو برای داشتن حضوری پویا و نفوذ بیشتر در جامعه باید سهم قابل توجهی از برنامه­های خود را به نیازهای نسل جوان اختصاص دهد و از این رهگذر با طرح برنامه­های مناسب، در هدایت آنان نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها