نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه ای موردی روی فیس بوک و کاربران کرد)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه تاثیر شبکه اجتماعی (فیس بوک) بر فرهنگ و هویت کردی می­پردازد و این­که چگونه فیس بوک باعث حس هویتی مشترک در میان کردها می­شود. نظریه مورد استفاده، نظریه جهانی ـ محلی شدن رابرتسون استکه با گسترش فضای مجازی و شکل­گیری شبکه­ های اجتماعی بیش از پیش رواج پیدا کرده است. هدف از قرار دادن هویت کردی در پیوند با جهانی شدن این است که نشان داده شود هویت کردی در عصر جهانی شدن، هویتی جهانی ـ محلی است و بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن و گسترش شبکه­های مجازی، همراه با محلی شدن هویت بوده است. روش تحقیق، روش کیفی مصاحبه آنلاین و الکترونیکی است که به­دلیل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است. انتخاب فیس‌بوک نیز به­دلیل بالا رفتن محبوبیت و تعداد کاربران آن و از جمله کاربران کرد است. نتایج به­ دست آمده نشان می­دهد که جهانی شدن برای قومیت­ها تعریف جهانی ـ محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل­گیری یک کشور مجازی می­شود که در آن می­توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به­طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده­ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و هم­فکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.