سنجش و کاربست الگوی پنج سطحی سواد رسانه‌ای انتقادی : مطالعه موردی دانشجویان دانشکده صدا و سیمای ج.ا.ا.

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تحقیق حاضر با تمرکز بر نظریه‌ سواد رسانه‌ای انتقادی که به طور خاص به جنبه‌ انتقادی سواد رسانه‌ای می‌پردازد، سعی دارد تا علاوه بر افزودن ادبیات نظری، گام‌های مفیدی را برای فعالیت در این عرصه بردارد. گسترش مهارت های سواد رسانه ای برای حفاظت از شهروندان در برابر اثرات مخرب پیام‌های رسانه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادهای سیاست‌گذار در عرصه‌ آموزش هر کشوری است. متاسفانه این مهم در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. شش مصاحبه بر اساس فیلم کرش با دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات دانشکده‌ صدا و سیما ج.ا.ا. به عنوان کارشناسان عرصه‌ رسانه انجام شد. سوالات بر مبنای مفاهیم پنج‌گانه‌ سواد رسانه‌ای انتقادی (عدم شفافیت، رمزها و قواعد، رمزگشایی مخاطب، محتوا و پیام، انگیزه) و البته فیلم کرش تنظیم شده بودند. با انجام این تحقیق، عدم انسجام در آموزش انتقادی و در نتیجه توانمندی انتقادی نامتوازن دانشجویان در هنگام مواجهه با پیام، آشکار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment and Application of five-fold Level Model of Media Literacy: A Case Study of IRIBU Students

نویسندگان [English]

  • Hamed Hajiheydari 1
  • Amir Yazdian 2
چکیده [English]

In this paper it is argued that improving media literacy competences is one of the most important tools to protect citizens and avoiding harmful effects of media contents. The paper uses critical media literacy theory – a theory which particularly is focused on critical aspect of media literacy- to add new findings in this field. Based on "Crash" movie, six MA students of mass communication were interviewed. Students were all studying at IRIB University. A questionnaire was designed based on the concepts of critical media literacy (non-transparency, rules and codes, audience decoding, content and message, motivation) and "Crash" movie. According to the findings, lack of cohesion and consistency in teaching critical competences, and as, a result, students' unbalanced critical competences while exposing to media content, are of importance and can be emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • critical media literacy
  • non-transparency
  • rules and codes
  • audience decoding
  • content and message
  • Motivation