ارزیابی دیدگاه روحانیون شهرستان اسلامشهر از عملکرد دینی رسانه ملی

نویسندگان

1 پژوهشگر آزاد

2 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش

3 کارشناس ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، پژوهشگر آزاد

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است که به روش پیمایشی، رسانه ملی را در زمینه موضوعات دینی از منظر گروهی از روحانیون شهرستان اسلامشهر ارزیابی کند. توضیح آنکه، رسانه ملی به عنوان رسانه دینی جایگاه پراهمیتی در نظام‌ سیاسی و حکومتی ایران دارد. بسط نفوذ دین، ترویج و تبلیغ دین، بازتولید پیام‌های دین در قالب‌های جدید، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربۀ‌ دینی، بسترسازی برای تحول روحی، از رسالت های رسانه ملی است که در الگوی رسانه‌ دینی مد نظر قرار می گیرد. حال پرسش این است که آیا از منظر روحانیون، چنین رسالتی محقق شده یا خیر؟ در این راستا، نظر 124 روحانی به عنوان کارشناسان دین مورد سوال قرار گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای است که به ارزیابی از محتوای دینی و عملکرد مذهبی رسانه ملی بر اساس متغیرهای تعریف شده می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر روحانیون محتوای برنامه ها به ترتیب در آرایش نامناسب هنرپیشه(4.37)، روابط دختر و پسر بدون ملاحظات دینی (4.19)، عدم توجه به دروغگویی به عنوان گناه مورد توجه نیست. در خصوص برنامه ها، تلاوت قرآن توسط قاریان مطرح (3.74)، پخش نماز جمعه (3.73)، پخش برنامه های سوگواری ائمه اطهار (3.45)، و انعکاس مراسم مناسبت های مذهبی (3.41) به نحو مطلوبی عمل کرده است. پاسخگویان معتقدند که رسانه ملی در پخش برنامه های سوگواری (3.45) بهتر از پخش برنامه های مولودی و اعیاد مذهبی (3.11) عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Performance of National Medium by the Clergymen in Islamshahr, Tehran

نویسندگان [English]

  • Firouz Dindar 1
  • Shahnaz Hashemi 2
  • Davoud Mohammadi 3
چکیده [English]

National medium (state television) has a very important position as a religious medium in the political sphere of Iran. Increasing influence of religion, promoting religious tenets, reproducing religious messages in new formats, providing grounds for expression of religious sentiments and experiences, and providing grounds for spiritual development of people are among main missions of the national medium which have been included in the model of the religious medium. The present research uses a survey to assess religious performance of the national medium by posing questions to 124 clerics as experts on religion. The main tool used here is a questionnaire which assesses religious content and performance of the national medium on the basis of defined variables. The results show that the clergy respondents consider improper make-up of actresses (4.37), depicting relations between boys and girls which defy religious norms (4.19), and inattention to negative impact of gossip and lying as the main flaws of the national medium’s programs. They also argued that the performance of the national medium has been satisfactory with regard to the airing of Quran recitation by famous reciters (3.74), Friday Prayers ceremonies (3.73), airing mourning programs for holy Imams (3.45), and broadcasting various religious ceremonies (3.41). Respondents also maintained that the national medium has been more successful in airing mourning ceremonies (3.45) compared to ceremonies held to mark birthday of Imams and religious festivities (3.11).

کلیدواژه‌ها [English]

  • media performance
  • Religion
  • national medium
  • clergy
  • Content