بازنمایی تصویر دوستان و دشمنان در پانزده روزنامه سراسری ؛ تحلیل نشانه شناختی عکس های مرگ صدام حسین، بی نظیر بوتو و اسامه بن لادن

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی- گرایش روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به تحلیل عملکرد تصویری مطبوعات داخلی در قبال سه حادثه مهم خاور میانه در سال های اخیر پرداخته است: مرگ صدام حسین[i]، بی نظیر بوتو[ii] و اسامه بن لادن[iii]. نویسندگان در پی آن بوده اند که به این سئوال پاسخ گویند که آیا تصویر دوستان و دشمنان در عکس های اخبار سیاسی روزنامه ها به طور یکسان بازنمایی می شود؟ روزنامه ها چگونه موفق به نمایش موضع گیری خود نسبت به افراد مختلف از خلال تصویر می شوند؟ و آیا مواضع سیاسی روزنامه ها در چگونگی موضع گیری آنها نسبت به شخصیت های گوناگون تاثیری دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات، ما به تحلیل نشانه شناسانه عکس های 15 روزنامه سراسری کیهان، اطلاعات، همشهری، جام جم، ایران، جمهوری اسلامی، رسالت، ابرار، سیاست روز، فرهنگ آشتی، اعتماد، شرق، آفتاب یزد، همبستگی و مردم سالاری از مرگ صدام حسین، بی نظیر بوتو و اسامه بن لادن بر مبنای روش نشانه شناسی[iv] منتج از نظریات رولان بارت[v] درباره نشانه شناسی عکس، نظریه بازنمایی رسانه ای استوارت هال[vi]، نظریات دنیس مک کوئیل[vii] درباره سوگیری پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان داد که روزنامه های با مواضع سیاسی متفاوت، تصاویر افراد را به شیوه ای متفاوت بازنمایی می کنند. ضمن اینکه روزنامه های سراسری کشور، موضعی دوستانه نسبت به بوتو و موضعی دشمنانه نسبت به صدام داشته اند، اما به طور کلی درباره بن لادن موضعی مبهم و دو پهلو اتخاذ کرده اند. [i] Saddam Hussein [ii] Benazir Bhutto [iii] Osama bin Laden [iv] Semiotics [v] Roland Barthes [vi] Stuart Hall [vii] Denis McQuail

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image of Friends and Foes in 15 Iranian Newspapers: A Semiotic Analysis of Death Photos of Saddam Hussein, Benazir Bhutto and Osama Bin Laden

نویسندگان [English]

  • Hossein Afkhami 1
  • Elmira Moosavitabar 2
چکیده [English]

This study attempts to assess the visual function of Iranian newspapers concerning three major incidents in the Middle East in recent years: deaths of Saddam Hussein, Benazir Bhutto and Osama bin Laden. This study seeks to answer the following questions: are images of friends and foes similarly represented in photos of political news in newspapers? How do newspapers manage to demonstrate their political standpoint towards different individuals through photographs? And does the political stance of a newspaper affect its position towards different individuals? To answer these questions, this research uses photographs of deaths of Saddam Hussein, Benazir Bhutto and Osama Bin Laden published in the following 15 Iranian national newspapers: Kayhan, Ettelaat, Hamshahri, Jam-e-Jam, Iran, Jomhouri Eslami, Resalat, Abrar, Siasat Rooz, Farhang Ashti, Etemaad, Shargh, Aftab Yazd, Hambastegi and Mardomsalari. The assessment is done by implementing semiotics techniques drawn from Roland Barthes’s notions on image semiotics, as well as Media Representation Theory by Stuart Hall and Denis McQuail’s notions on bias in addition to semiotic interpretation and analysis of the mentioned photographs. The results from this study indicate that newspapers studied in this research represent the photographs of friends and foes differently. In addition, these national newspapers held a friendly stance towards Bhutto and a hostile stance towards Saddam, while their position towards Bin Laden was generally vague and two- sided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Image
  • Newspaper
  • friend
  • Foe