فرا تحلیل مطالعات ورزش و رسانه: ارزیابی ده مقاله و پایان‌نامه

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات جوانان

چکیده

این مقاله به فرا تحلیل ده مقاله و پایان‌نامه با موضوع ورزش و رسانه پرداخته است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده‌اند تا مسائل مربوط به ورزش و رسانه را از منظر جامعه شناسی مطالعه کرده و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. اما این پژوهش‌ها همانند بعضی از کند و کاوها در سایر حوزه‌های علوم انسانی از روش معینی پیروی نکرده و بیشتر تابع سلیقه و علاقه پژوهشگر بوده است. فراتحلیل حاضر، کوششی برای تحلیل مجدد مجموعه‌ای از پژوهش‌های آسیب شناختی در حوزه ورزش و رسانه و برشمردن نقاط قوت و ضعف این پژوهش‌هاست. این نوشتار و سایر تحقیقات این حوزه که روش فراتحلیل را به کار برده اند از این جهت مهم تلقی می‌شوند که مجالی را فراهم می‌نمایند تا متخصصین در حوزه‌ جامعه‌شناسی ورزش نگاهی به راهی که تا کنون دیگران پیموده‌اند داشته باشند و همچنین بازنگری‌ واقع بینانه ای نسبت به دستاوردهای این حوزه میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-analysis of Ten Articles and Dissertations on Sports and Media

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghapour 1
  • Sajede Zarepour 2
چکیده [English]

This article offers a meta-analysis of ten articles and dissertations that their subject is sport and media. Many researchers have tried to study sports with a sociological approach, but these researchers have not obeyed any specific methodology and mostly followed their own interest. Hence, this meta-analysis is an attempt to re-analyze, mostly methodologically, some of the researches done on the media and sport in Iran, and to evaluate their strengths and weaknesses. Also, the present article is aimed to provide an opportunity to the professionals in the field of sociology of sports to know about researches on this field. The meta-analysis of ten articles and dissertation on media and sports demonstrates that most of the researches have used quantitative methods and have not paid attention to the qualitative methodologies and the intentions of communicators and cultural dimensions of media and sports are overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • Media
  • Meta-analysis