ارزیابی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران: مطالعه‌ی هشت وبگاه معرف

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، برنامه ریزی گردشگری‏، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از نگارش مقاله‌ی حاضر، ارزیابی فضای مجازی گردشگری ایران از منظر مخاطبان است. در آغاز، از طریق مرور متون بین­المللی و در نظر گرفتن وضعیت ایران، مجموعه­ای از نماگرها جهت سنجش کیفیت وبگاه­ها صورت­­بندی اولیه شده است. این نماگرها متعاقباً در پیوند با هدف تحقیق طی دو مرحله در معرض داوری قرار گرفته­اند. در مرحله‌ی نخست، 100 پرسشنامه از مخاطبان فضای مجازی گردشگری ایران برای تایید، تغییر و تکمیل نماگرهای اولیه جمع­آوری شده است. در مرحله‌ی دوم، جهت تایید نهایی نماگرها، بحث گروهی متمرکز با شرکت 5 نفر از متخصصان این حوزه برگزار شده است. سرانجام 14 نماگر تایید شده­اند و بر اساس آنها 8 مورد از وبگاه­های ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. این وبگاه­ها به صورت هدفمند و بر اساس معرف بودن انتخاب شده­اند. برخی یافته های آنها نشان می دهد که وبگاه­های گردشگری ایران هنوز به مرحله‌ی تعامل با کاربر وارد نشده ­اند، این وبگاه ها حتی در نقش اطلاع­رسانی نیز کمتر به نیازهای کاربران آگاه امروزی ایران پاسخ می­دهند. در عین حال، وجود نمونه­های موفقی از وبگاه‌های اطلاعاتی-تجاری حاکی از آن است که با استفاده از فرصت برقراری ارتباط بی­واسطه با کاربر و ایجاد روابط انسانی با مخاطبان می­توان در شرایط ایران کسب­وکارهای موفق کوچکی را در فضای اینترنت راه­اندازی کرد. در پایان مقاله، متعاقب نتیجه­گیری، مجموعه­ای از پیشنهادها جهت بهبود کیفیت وبگاه­های عرضه کننده‌ی خدمات گردشگری در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Internet-based Tourism Services in Iran: A Study of Eight Representative Websites

نویسندگان [English]

  • Pooya Alaedini 1
  • Naeemeh Lashkari 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to probe the quality of Iranian websites providing tourism-related services. A set of preliminary indicators was developed after a literature review. These were subsequently tested and refined using a questionnaire-based survey of 100 users and a focus group study of experts. The finalized indicators were then used to evaluate 8 representative websites. Results indicate that these website are yet to become interactive and only provide basic information that is often deficient. Indeed, they need to improve their quality in order to satisfy their increasingly sophisticated audiences. Among the studied cases, the success of small-scale ventures offering tourism-related information and commercial services through the Internet is promising and points to existing potentials. A set of recommendations are provided in the last part of the article for the improvement of Iran’s web-based tourism services and the realization of these potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Tourism Services
  • website
  • Assessment
  • Iran