تحلیل وبلاگ‌های سیاسی – اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ارتباطات و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدفاین پژوهش تطبیق الگوی حوزه عمومی هابرماس با وبلاگ‌های سیاسی- اجتماعی در ایران است. بدین منظور 5 وبلاگ فعال در عرصه فضای سایبر به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که اگر چه فضای وبلاگ­ها به افزایش دسترسی به اطلاعات منجر می­شود اما این مسئله بیشتر جنبه کمی دارد و از لحاظ کیفی تاثیر چندانی ندارد. حتی می­توان گفت در وبلاگ­ها ما شاهد تکه تکه شدن اطلاعات هستیم به این معنا که در فضای وبلاگ­ها همه می­نویسند و صحبت می­کنند اما کسی خواننده یا شنونده نیست و بیشتر مطالب وبلاگ­ها دست نخورده باقی می مانند. از نتایج دیگر این تحقیق می­توان به این امر اشاره کرد که با وجود آنکه این امکان وجود دارد که افراد نظر بدهند اما این عامل هم نتوانسته کمکی به شکل­گیری گفت­وگو به عنوان یکی از اهداف حوزه عمومی کند. البته اگر نگرش انتقادی را به عنوان یکی از مولفه‌های حوزه عمومی در نظر بگیریم، وبلاگ­ها از این لحاظ توانسته اند در شکل گیری حوزه عمومی نقشی مفیدی ایفا کنند. میزان بالای فیلترینگ در وبلاگ‌ها به خوبی مشروعیت نگرش انتقادی را نشان می دهد. در نهایت می توان گفت که اگرچه وبلاگ‌ها دارای توانایی‌ها و امکاناتی برای احیاء حوزه عمومی هستند اما در عمل کمکی به ایجاد حوزه عمومی نکرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Social and Political Weblogs with Public Sphere Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiee 1
  • Zohreh Alikhani 2
  • Farzad Gholami 2
چکیده [English]

This research article aims at applying Habermas’s approach on public sphere to political and social blogs in Iran. For such purpose, we purposefully selected and studies five blogs that we considered to be active blogs. We studied these blogs using a methodology of textual analysis. Some of the findings indicate that, although these blogs pave the way for easy access to information, but this is only quantitatively important. In other word, blogs have little qualitative effects on their audience. It can even be said that the information is fragmented in blogs. This means, everybody writes and speaks but no one reads or listens and much of blogs’ information is critically touched. Some other findings also show that posting comments in blogs has not facilitated dialogue as one of the public sphere goals and requirements. Nevertheless, if the critical view is considered as a public spheres' criteria, then and in that case, blogs have contributed to development of public sphere. We have witnessed that the legitimacy of the critical view is confirmed through the high range of filtering in blogs. In a way, it can be said that although blogs have the capacity to revive the public sphere, but in practice they are not able to fulfill their task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sphere
  • Internet
  • internet public sphere
  • political-social weblogs