اقتباس‏پذیری فیلم‌نامه‌های چندوجهی در آگهی‌های تبلیغاتی؛ مورد مطالعاتی آگهی تبلیغاتی چندزبانه نسکافه گلد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در حین ترجمه تبلیغاتی محصولات برای شرکت‏های چندملیتی، اقتباس‏پذیری فیلم‌نامه‌های متن اصلی از دو منظر قابل توجه است: از یک طرف، زبان مختصر و جذاب تبلیغاتی که باید در ترجمه آن منعکس شود و از طرف دیگر، انتخاب نوع فیلم‌نامه و نوع زبان، باید معطوف به فرهنگ و عادات مصرف‏کننده و سیاست‏ها و هنجارهای حاکم بر جامعه هدف باشد.  با توجه به ‌این ‌نکته، این سؤال مطرح می‏گردد که شرکت‏های چندملیتی چگونه یک فیلم‌نامه واحد برای محصول خود را در قالب استراتژی‏های متفاوت زبانی ساماندهی کرده و چگونه به جذب مخاطب می‏پردازند؟  به نظر می‏رسد که متولیان زبانی و فرهنگی با بهره‏گیری از شیوه اقتباس و استفاده هوشمندانه از مؤلفه‏های بینازبانی و بینا‏نشانه‏ای به تنظیم فیلم‌نامه‌های چندوجهی و چندزبانه می‏پردازند.  به‌عبارتی، این اقتباس نه‌تنها در کلام تبلیغاتی، بلکه در اقتباس «فیلم‌نامه‌ها» قابلیت تبلور دارد؛ هرچند منجر به تغییر جزئی آن شود. 
در این پژوهش با توجه به چارچوب نظری تلفیقی زبان‏شناسی وینیه - داربلنه و نظریه چندنظامی توری و در قالب پژوهشی تحلیل - توصیفی، ابتدا به چیستی ترجمه فیلم‌نامه‌های چندوجهی در حالت کلی و ترجمه آگهی‌های تبلیغاتی به‌صورت خاص می‏پردازیم.  سپس اقتباس‏پذیری یا قابلیت انتقال بینازبانی - بینانشانه‏ای را در پیکره چهار زبانه انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی از برند نسکافه گلد تحلیل و درنهایت نقش وجوه چندرسانه‏ای را در چهار نسخه مزبور مطالعه و ارزیابی خواهیم نمود


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability of Multimodal Scenarios in Advertising Teasers. Case study: Multilingual Scenarios of Nescafé Gold

نویسندگان [English]

  • Nosrat Hejazi 1
  • Maryam Davoudi 2
1 Assistant Professor of French langauge at Tarbiat Modares University (TMU)
2 Student of master degree of French Translation Studies at Tarbiat Modares University (TMU)
چکیده [English]

this paper seeks to investigate the adaptability of multimodal scenarios in teaser ads, specifically of multilingual scenarios of the Nestle Swiss Corporation and its brand Nescafé Gold. The question which may be raised here is to figure out how multinational corporations arrange linguistically and culturally their teaser ads for a single product and how they attract their audiences? It is hypothesized that the linguacultural experts by conveniently utilizing “adaptation” and by recruiting intelligently interlingual and intersemiological features succeed in properly implementing multimodal and multilingual scenarios. In this way it is believed that their ultimate goal, i.e. maximizing or convincing the customers will buy and consume their products is highly attained.
Meanwhile, this adaptation should be, in Gideon Toury’s opinion, adjusted in accordance with the norms, habits and customs of the target community. It is also admitted that adaptation is capable of being crystallized not only in verbal utterances of scenario but also in the whole adaptation of "scenarios", although this leads to minor changes of the initial scenario.
Thus, in this study, we have utilized the combination of Vignay & Darbelnet’s linguistic approach and Toury’s Polysystem theory as our theoretical framework and by adopting the analytico-descriptive method, we discussed, on the first step, the nature of translating the multimodal scenarios in general, then, we examined the translation of multimodal scenarios in particular. In the next step, we analyzed the adaptability and translatability of interlingual and intersemiological features of each four versions (English, French, Arabic, Persian) of a single scenario of Nescafé Gold. Finally, we have investigated the role of multimodal aspects in these four versions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation of linguistic vision - sign vision
  • Translation of multidimensional scenarios
  • Promotional teaser
  • Adaptability