پوشش خبری کرونا در تلویزیون تجاری افغانستان؛ «سندروم درسدن» و مسئله نیازهای روانی اجتماعی مخاطبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدۀ ژورنالیسم و ارتباطات جمعی، دانشگاه هرات

چکیده

نخستین گزارش‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه حوت/ اسفند سال 1398 در سرخط اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.  انتشار سریع ویروس به رقابت و سرعت در اطلاع‌رسانی، بین رسانه‌های مختلف در کشور، افزود.  در این‌ میان، نقش کانال‌های تجاری تلویزیونی، به‌دلیل تسلط بر عرصۀ رسانه‌ای در کشور، برجسته‌تر به‌ نظر می‌رسد.  پوشش لحظه‌به‌لحظۀ گسترش جغرافیایی ویروس، خارج از مرزهای چین، و افزایش روزافزون آمار قربانیان و مبتلایان در کشورهای دور و نزدیک، به‌نظر می‌رسد دامنۀ نگرانی‌های عمومی، به‌ویژه باتوجه‌به شرایط و امکانات ملی، را گسترش داد.
 مسئلۀ اساسی، چگونگی پوشش خبری بحران ناشی از انتشار کرونا است، که به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری الگوی «سندروم درسدن»، به پیامدهای روانی- اجتماعی خبرها توجه نمی‌کند.  کانال‌های تجاری، بر مبنای سیاست تمرکز بر رویدادهای حاوی «برخورد» بر زوایای «جنجال‌‌برانگیز» یک خبر تمرکز می‌کنند.
 این مقاله، با رویکرد عرفی در روش تحلیل محتوای کیفی به مطالعۀ مجموعۀ خبری ساعت شش تلویزیون خصوصی طلوع، به‌عنوان تلویزیون تجاری پیشگام در افغانستان، پرداخته است.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، پیروی از الگوی "سندروم درسدن" در پوشش خبری بحران ناشی از انتشار ویروس کرونا در این رسانه، با مسئولیت اجتماعی رسانه برای «ایجاد آرامش» در تعارض قرار دارد و به این ترتیب، مقوله‌های استخراج‌شده از این مطالعه با عناوین «ترس‌آفرینی»، «ایجاد نگرانی» و «ایجاد ناامیدی» قابل مطالعه هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coronavirus News Coverage in Commercial TV of Afghanistan

نویسنده [English]

  • Najiburrahman Hadid
Assistant Professor, Faculty of Journalism and Mass Communication, Herat University
چکیده [English]

In Afghanistan, the first reports of the outbreak of coronavirus were in the headlines in February 2020. The rapid spread of the virus increased the speed of information and competition between different media in the country. In the meantime, the role of commercial TV channels seems to be more highlight due to their dominance of the media in the country. The momentary coverage of the virus geographically, outside China borders, and the growing number of victims and patients people in nearby and far countries, added to public concerns, especially due to the national conditions and facilities. The main issue in the approach of commercial channels to the news coverage of the crisis caused by the release of Corona is following the "Dresden Syndrome" method and ignoring the psychological consequences in their approach. Business channels focus on the "controversial" aspects of a news story, based on a policy of focusing on events containing "conflicts." This article, with a conventional approach in the method of qualitative content analysis, has studied the 6 o’clock news series of Tolo Private TV, as a pioneering commercial television in Afghanistan. Findings of this study show that the application of Dresden syndrome method in news coverage of the crisis caused by the spread of Corona virus in this media is in conflict with the social responsibility of the media which is to "calm down" and thus, the terms extracted from this research like: "Fear", "worry" and "frustration" can be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial TV
  • Dresden Syndrome
  • Fear
  • Making
  • Disappointment
  • Worry