نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تأثیر کیفیت وبگاه و سرمایه اجتماعی بر هم‌آفرینی و نوآوری: با توجه‌ به نقش اشتراک دانش

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-177

علی محمدی؛ فاطمه محمدی؛ الهام کامیابی


2. نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات مد در فضای مجازی؛ مطالعه موردی اکتشافی وبلاگ‌های فشن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-150

حمید رضا یزدانی؛ مرتضی سلطانی؛ مهدیه کبورانی؛ فاطمه محمدی