نویسنده = ���������� ������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ ترفندهای اجرایی تبلیغات تجاری با تأکید بر هنر تعاملی در سال‌های 2000 – 2017

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 50-74

سید نظام الدین امامی فر؛ سمیه رسولی پور