نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی مؤلفه‌های اجتماعی_فرهنگی فیلم «فروشنده» بر اساس الگوی لاکلا و موف

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 22-52

عباسعلی آهنگر؛ امیرعلی خوشخونژاد؛ سهیلا خادمی