نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای بازاریابی سازمان‌های رسانه‌ای از طریق رسانه‌های اجتماعی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-21

وحید آقا محسنی؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ سیدمهدی شریفی؛ عزت اله عباسیان