راهبردهای بازاریابی سازمان‌های رسانه‌ای از طریق رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از: دستیابی به راهبردهایی مناسب در "بازاریابی سازمان­های رسانه ­ای" از طریق "رسانه­ های اجتماعی".  در ابتدا با مطالعه و کنکاش متون مرتبط با تحقیق و همچنین تحقیقات پیشین،  بنا به ضرورت و مناسبت موضوع از روش مصاحبه ­­­ی عمیق برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید.  نمونه آماری، سی‌وپنج تن از خبرگان، شامل: مدیران ارشد سازمان­های رسانه ­ای، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رسانه­ ای هستند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش، ابزار تحلیلی-کاربردی سوات است.  به‌طورکلی محقق با تجزیه‌‎­­­­­­­­ و تحلیل یافته‌ها و با مقایسه ­ی نقاط قوّت و ضعف (عوامل داخلی)، تهدیدها و فرصت‌ها (عوامل خارجی) و ترکیب و مقایسه قوّت‌ها و فرصت‌ها (SO)، ضعف‌ها و فرصت‌ها (WO)، قوّت‌ها و تهدیدها (ST) و ضعف‌ها و تهدیدها (WT) به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این نکات می‌توان راهکارهای مؤثّری در جهت اعمال راهبردهایی برای بازاریابی اجتماعی، در سازمان­های رسانه ­ای یافت.  از جمله: لزوم آسیب‌شناسی جامع در سازمان­های رسانه ­ای ایران، لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای سازمان­های رسانه ­ای ایران، تشکیل شورای راهبردی جدید برای فضای مجازی و اجرای استراتژی‌های مؤثر، بازنگری در چارت نیروی انسانی سازمان­های رسانه­ ای ایران، بهسازی در سامانه‌های فنّی سازمان­های رسانه­ ای ایران و لزوم تشکیل کمیته‌های پژوهشی، تهیه محتوا در زمینه بازاریابی اجتماعی، مطالعه و تدوین محتوا برای شبکه­ های اجتماعی، تعامل با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارکت‌کننده اهمّ این نتایج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social media marketing strategies in media organizations

نویسندگان [English]

  • vahid aghamohseni 1
  • Mohammadrahim Esfidani 2
  • Seyyed Mahdi Sharifi 3
  • Ezatollah Abbasian 4
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Media Management, Management Faculty, Tehran
4 Associate Professor at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

 
 
Abstract
Social media has changed the media market. As a result, a power shift from the media to the audience is emerging. This change makes it difficult for the media to attract and retain the audience. The main goal of this research is to achieve appropriate marketing strategies through social media in media organizations. By studying and reviewing research-related texts as well as previous research, based on the requirements of the subject, an in-depth interview method was used to gather information in the present study. The statistical sample includes 35 experts, top executives of media organizations, university professors, researchers and media specialists. A SWOT analysis is applied in this research. In general, by analyzing the findings and comparing strengths and weaknesses (internal factors) and threats and opportunities (external factors), and the combination and comparison of the strengths and opportunities (SO), weaknesses and opportunities (WO), strengths and threats (ST), weaknesses and threats (WT), effective strategies can be developed to apply to social marketing in media organizations.
 We achieved the results that can be summarized as follows:
Comprehensive problem finding in Iranian media organizations, revising goals and structures, development of a new Strategic Council of Cyberspace, revision of the Human Resources chart, improving technical systems, creation of research committees, reviewing and compiling content for social networks, engagement with organizations, and attracting contributors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media marketing
  • strategy
  • media organizations
  • social networks