راهبردهای بازاریابی سازمان‌های رسانه‌ای از طریق رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از: دستیابی به راهبردهایی مناسب در "بازاریابی سازمان­های رسانه ­ای" از طریق "رسانه­ های اجتماعی".  در ابتدا با مطالعه و کنکاش متون مرتبط با تحقیق و همچنین تحقیقات پیشین،  بنا به ضرورت و مناسبت موضوع از روش مصاحبه ­­­ی عمیق برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید.  نمونه آماری، سی‌وپنج تن از خبرگان، شامل: مدیران ارشد سازمان­های رسانه ­ای، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رسانه­ ای هستند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش، ابزار تحلیلی-کاربردی سوات است.  به‌طورکلی محقق با تجزیه‌‎­­­­­­­­ و تحلیل یافته‌ها و با مقایسه ­ی نقاط قوّت و ضعف (عوامل داخلی)، تهدیدها و فرصت‌ها (عوامل خارجی) و ترکیب و مقایسه قوّت‌ها و فرصت‌ها (SO)، ضعف‌ها و فرصت‌ها (WO)، قوّت‌ها و تهدیدها (ST) و ضعف‌ها و تهدیدها (WT) به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این نکات می‌توان راهکارهای مؤثّری در جهت اعمال راهبردهایی برای بازاریابی اجتماعی، در سازمان­های رسانه ­ای یافت.  از جمله: لزوم آسیب‌شناسی جامع در سازمان­های رسانه ­ای ایران، لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای سازمان­های رسانه ­ای ایران، تشکیل شورای راهبردی جدید برای فضای مجازی و اجرای استراتژی‌های مؤثر، بازنگری در چارت نیروی انسانی سازمان­های رسانه­ ای ایران، بهسازی در سامانه‌های فنّی سازمان­های رسانه­ ای ایران و لزوم تشکیل کمیته‌های پژوهشی، تهیه محتوا در زمینه بازاریابی اجتماعی، مطالعه و تدوین محتوا برای شبکه­ های اجتماعی، تعامل با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارکت‌کننده اهمّ این نتایج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social media marketing Strategies in media organizations

نویسندگان [English]

  • vahid aghamohseni 1
  • Mohammadrahim Esfidani 2
  • Seyyed Mahdi Sharifi 3
  • Ezatollah Abbasian 4
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Media Management, Management Faculty, Tehran
4 Associate Professor at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran