خبر و جنگ نرم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده صدا وسیما

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تحقیق در ارتباطات، دانشکده صدا و سیما

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه کارکرد اخبار در ایجاد و ادامه جنگ نرم است. بدین ترتیب، این مطالعه اهمیت خبر، به عنوان کالایی که هر روز از طریق رسانه های وابسته به قدرت­های بزرگ با اهداف مختلف تولید و در اختیار مردم گذاشته می­شود را نشان می­دهد. جنگ نرم، به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای اقناع بشر در قرن حاضر است. در سال های اخیر این جنگ به صورت کاملاً جدی، مورد استفاده قدرت های بزرگ و رسانه های وابسته به آنها قرار گرفته است. رسانه های وابسته به قدرت های جهانی، تمام توان خود را به کار گرفته اند تا از مقوله جنگ نرم بهترین استفاده را ببرند. جنگ نرم از طرق مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی و ایدئولوژیک جهت تغییر ساختار های گوناگون یک جامعه، بدون درگیری و خشونت، اعمال می شود. یکی از مؤثرترین شیوه هایی که قدرت ها می توانند از طریق آن بر افراد بشری تأثیر فراوان بگذارند و قدرت های رقیب را به زانو در بیاورند، خبر می باشد. در این راستا، برنامه ریزان خبری، با فردی کردن خبر، که یکی از مهمترین اصول نرم کردن خبر است، مخاطبان خود را به پذیرش اخبار ارائه شده از سوی خود ترغیب می­کنند. در این راستا، با استفاده از شیوه های مختلف، نظیر تولید خبر، ارائه اخبار گزینشی و ... افکار عمومی جامعه را تحت کنترل و اختیار خود در می آورند، به صورتی که بدون کمترین هزینه بتوانند تصمیمات و اهداف خود را با رضایت و پذیرش آحاد مردم، به مرحله عمل برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Levels of Women’s Religiosity in Tehran, Shiraz and Estahban

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajenoori 1
  • Zahra Reyahi 2
چکیده [English]

The paper is an attempt to examine the relationship between Globalization and the extent of religiosity among the women in cities of Tehran, Shiraz and Estahban. The theoretical framework of the study is based on Giddens’s ideas on the process of modernity and how modern institutions play a role in Identity-formation. In order to test such claims, I launched a survey on 2200 samples whose age ranged between 16 and 45. The samples were selected randomly in the three cities that I considered them the units of analysis. As for the data collection procedure, I used a survey-based research using questionnaires containing questions that operationalized my theoretical claims. Some of the findings indicate that variables such as the modern social identity, modernism and the egalitarian attitude towards gender roles, on the whole, explain some 33 percent of the total secular behavior of the women in selected cities. The study also revealed that reinforcing religious values and improving the women's awareness about the changes and the process of globalization require participatory planning and far more numerous research projects. Taking such measures will divert the potential threats of globalizations and can turn it into opportunities for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization process
  • Women
  • Modern Information and Communication Technologies
  • Secularism
  • Identity