ریاضیات در ارتباطات اقناعی

نویسنده

(Philip Yaffe)

چکیده

این مقاله به این نکته می‏پردازد که به نظر می رسد میان ریاضیات و ارتباطات اقناعی – نوشتار و بخصوص زبان گفتاری – در حالت عمومی وجه اشتراک ناچیزی برقرار باشد. درحالیکه علم ریاضیات از ماهیت عینی برخوردار است در حالیکه کلام در بر دارنده عناصری ذهنی نظیر خصلت صدا، آهنگ کلام، تماس چشمی، شخصیت، زبان بدنی و امثال آن است. اما برخلاف آنچه به نظر می‏آید این دو قلمرو همانندی بسیاری با یکدیگر دارند. موفقیت سخنرانی شفاهی قبل از هر چیز به میزان دقت ساختار آن متکی است و ریاضیات هم که تماما با دقت سر و کار دارد. بنابراین آنقدر هم عجیب نخواهد بود اگر فکر کنیم که با بکارگیری مفاهیم ریاضی در ارائه شفاهی می شود به نحو چشمگیری بر کارامدی و اثرگذاری آن افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mathematics of Persuasive Communication

نویسنده [English]

  • Philip Yaffe
چکیده [English]

This paper pays attention to this point that at first glance mathematics and persuasive communication – writing, and particularly public speaking - would seem to have little in common. After all, mathematics is an objective science, whilst speaking involves voice quality, inflection, eye contact, personality, body language, and other subjective components. However, under the surface they are very similar. Above anything else, the success of an oral presentation depends on the precision of its structure. Mathematics is all about precision. It is therefore not so odd to think that applying some of the concepts of mathematics to oral presentations could make them substantially more effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasive communication
  • Writing
  • Mathematics
  • Speech
  • body language
  • oral communication