جستاری درباره حفظ وارتقاء تصویری قوی از سازمان ملل: مطالعه برنامه ریزی ها از طریق نظارت بر افکار عمومی/رسانه ها و دستاوردهای مبتنی بر تصویر/مبتنی بر مسئله

نویسنده

عراق، کردستان، اربیل، جنب کالج فاندمنتال، محله راستی-اربیل خیابان کرکوک-مدرسه بین المللی چوئیفات

چکیده

سازمان ملل می‏تواند با حفظ و ارتقاء تصویری مستحکم تر، خود را آماده بهره بیشترنماید. در دهه گذشته، با توجه به برنامه "نفت در مقابل غذا" تصویر سازمان ملل به طرز مشهودی از طریق اتهمات و گوشه کنایات صدمه دیده است. پاسخگویی سریع و نظامندتر به انتقادات بعد از تغییراخیر ساختار بخش اطلاع رسانی عمومی، می‏تواند ارزشمند تلقی شده و قابل دستیابی باشد. اگر امکان آن وجود داشته باشد، رزرو یک ساعت از اوج ساعات مصرف گیرنده های رادیو تلویزیون برای فرستادن پیامی سالانه از سوی ذبیر کل به مردم جهان می‏تواند روشی باشد تا سازمان ملل بتواند بر روی تصویر عمومی اش کنترل داشته باشد. تصویر مثبت (منفی) سازمان ملل باید متمایل آن باشد تا حمایت تصمیم گیرنده گان ملی را بیشتر جلب کند (از دست بدهد ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Argument for Stronger UN Image Promotion and Protection Examining Programming through Media/Opinion Monitoring and Issue-Based/Image-Based Achievements

نویسنده [English]

  • David Sklar
چکیده [English]

The United Nations may stand to benefit greatly from more robust image promotion and protection. In the last decade the UN image has been significantly damaged by allegations and innuendos regarding the Oil-for-Food Programme. More systematic and rapid responses to criticism may be of value, and may be achievable after the recent Department of Information restructuring. If possible, reserving an hour of prime time radio and television airspace for an annual message from the Secretary-General to the peoples of the world could be one method by which the organization could increase control of its public image. A positive (negative) UN image should tend to scale up (diminish) support from national decision-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • United Nations Department of Public Information
  • United Nations Secretary-General
  • Oil-for-Food Programme