جهانی- محلی شدن و معماری ایرانی- اسلامی: نگاهی به مسجد جامع اصفهان

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارتباطات گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش خواهد شد با "رویکرد زیباشناختی معماری" به نقش معماری در احراز هویت های دینی و نمایندگی فرهنگی و هنری در ایران بپردازد. در این راستا، مقاله همچنین به تحلیل یکی از بناهای معماری (مسجد جامع اصفهان) و ویژگی ها و شاخصه های آن می پردازد. در این بحث ابتدا نگاهی به مفهوم معماری ایرانی و رابطه جهانی شدن و معماری ایرانی- اسلامی می کنیم و سپس به جایگاه معماری ایرانی- اسلامی و بطور خاص مسجد جامع اصفهان در تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام توجه خواهد شد. سپس، با تکیه بر مفاهیمی چون جهانی شدن و هویت فرهنگی تلاش خواهد شد برآیند تعامل نگاه ملی و فراملی را در قلمرو معماری ایرانی – اسلامی مورد تاکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glocalization and Irano-Islamic Architecture: A View on Isfahan’s Jaame Mosque

نویسنده [English]

  • Fatemeh Karimi
چکیده [English]

This paper is an attempt to use an aesthetic-architectural approach to explore the role of architecture in crystallization of religious identity and how it can be considered as a symbol of cultural and artistic activities of Iranian society. For this purpose, this paper will analyze one of the architectural works (Isfahan’s Jaame Mosque) from the viewpoint of articulating its characteristics and outstanding remarks. I first take a look at the concept of Iranian architecture and its current relationship to globalization and Irano-Islamic architecture. I then, will pay attention to the place of Irano-Islamic architecture and specially that of Isfahan’s Jaame Mosque in history of Islam and Iran. Finally, based on a composite concept of globalization and cultural identity I will try to identify the interrelationship between national and extra-national views that are embedded in Irano-Islamic architectural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Irano-Islamic architecture
  • Mosque
  • Cultural Identity
  • Civilization