سنجش میزان آگاهی و استفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الکترونیک

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارتباطات گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله قصد دارد رابطه میزان آگاهی اینترنتی جوانان و استفاده‏ی آنها در شهر تهران از خدمات تجارت الکترونیک بنگاه با مصرف‏کننده (B TO C) را تبیین کند. مسئله‏ی این مطالعه عبارت است از تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی جوانان شهر تهران بر میزان آگاهی و استفاده‏ی آنها از خدمات تجارت الکترونیک. نظریه‏ی مورد استفاده در این مطالعه، نظریه‏ی شکاف دیجیتال می‏باشد که زیر مجموعه‏ای از نظریه‏ی شکاف آگاهی است و با استفاده از روش کمی (پیمایشی) به جمع‏آوری داده‏ها پرداختم. براساس نتایج این پژوهش مشخص شد که بین تحصیلات اغلب جوانان مورد مطالعه و تعلق آنان به طبقه‏ی بالای جامعه (از لحاظ اقتصادی) و میزان آگاهی و استفاده‏ی آنها از خدمات تجارت الکترونیک رابطه‏ی معنادار و علی وجود دارد. در واقع شکاف دیجیتال در میان جوانان شهر تهران وجود دارد و همین مسئله از دلایل تفاوت آنها در میزان آگاهی و استفاده از خدمات اینترنت از جمله تجارت الکترونیک در فروشگاه‏های اینترنتی ایرانی می‏باشد. از طرف دیگر بر اساس این پژوهش مشخص شد که اعتماد جوانان شهر تهران به فروشگاه‏های اینترنتی ایرانی، خیلی کم می‏باشد که همین مسئله یکی دیگر از دلایل عدم استفاده‏ی آنها از فروشگاه‏های اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Internet Knowledge and its Effects on the Youth Usage of E-Commerce in Tehran

نویسنده [English]

  • Shiva Parvaresh
چکیده [English]

This paper will examine the causal relationship between internet knowledge of the youth in Tehran and their tendency to use it for e-commerce of Bongah (B 2 C) purposes. The problematic of the research rests on revealing the socio-economic status of the youth that affects their tendencies towards actually using their knowledge of internet to apply to e-commerce activities. The paper uses digital gap theory which is a variant of knowledge gap theory to address this problem and find possible solutions. I have then operationalized this theory into measurement tools by identifying main variables and using them to build a questionnaire that is attached to the paper. I used the questionnaire among 150 samples in Tehran to collect my date. Some of the findings indicate there is a causal relationship between educational level of the respondents, their socio-economic status and their tendency to use e-commerce facilities. Also, there is a digital gap among the youth in Tehran and this is causing them have differential knowledge and this in turn is causing them to use e-commerce facilities offered by shoppers in a differential manner. The findings also indicate that there is lack of trust among the youth directed at internet-based shopping facilities causing them not to get involved in e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Internet Shopping
  • digital gap
  • Information and Communication Technologies